TEK2011 - Materiallære for ingeniører

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 4/10
Skriftlig eksamen 6/10 3 timer D

Faglig innhold

Atomstrukturer, arrangement og bevegelse

Kontroll av mikrostrukturer og mekaniske egenskaper

Ingeniørmaterialer (stål, aluminium, plast, keramer og kompositter)

Eksempler på tilvirkning

Materialvalg i design/konstruksjon

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

-  ha bred kunnskap om grunnleggende materiallære, spesielt for metaller og generelt for andre konstruksjonsmaterialer. 

-  ha kunnskap om hvordan velge riktige materialer i konstruksjoner.

-  ha kunnskap om hvordan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

-  ha generell kunnskap om fagområdets historie.

Ferdigheter

Studenten skal:

-  kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

-  kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff som kan benyttes i problemstilingen.

Generell kompetanse

Studenten skal:

-  kunne gjennomføre varierende problemstillinger innen emnet som deltaker i en gruppe.

-  kunne foreslå og utveksle synspunkter og erfaringer til en problemstilling til et prosjekt innenfor emnets temaer, og i en gruppe gjennomføre prosjektet over hele semesteret med veiledning.

-  kunne formidle fagstoff og prosjektresultater skriftlig og muntlig ved avtale.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Prosjektarbeid

Utfyllende informasjon:

Forelesninger på Campus
Veiledning

Laboratorie-øvelser/-demonstrasjoner på Campus
Nettbasert læring


Obligatoriske arbeidskrav:

Studentene har selv ansvar for etablering av prosjektgrupper, prosjekt og evt. kontakte en bedrift.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt eksamen/kontinuasjon i august for skriftlig eksamen.
Prosjektoppgaver må tas på nytt ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMAS)

Kursmateriell

Pensumlitteratur oppgis når emnet starter.
Pensumlitteratur / Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/materiallaere-ing.htm

Aktuell støttelitteratur:
- Metalliske materialer; A. Almar Næss; ISBN 82-519-1786-7
- Materiallære; Ørnulf Grøndalen; ISBN 9788276746211
- Essentials of Materials Science and Engineering; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-499-24442-2
- The Science and Engineering of Materials; Donald R. Askeland and Pradeep P. Phule; ISBN 0-534-25309-1
- Fundamentals of Materials Science and Engineering, An Integrated Approach; William D. Callister Jr.; ISBN 978-0-471-47014-4
- Materials Science and Engineering: An Introduction; William D. Callister, Jr.; ISBN 978-0-471-73696-7

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEK2011F 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og Prosjekt

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave** 4/10

Utlevering
30.10.2017

Innlevering
20.11.2017

Høst ORD Skriftlig eksamen 6/10 D 14.12.2017 09:00 D201 - 2.etg. , E208 - 2.etg. , C024 - underetg.
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Innlevering i Inspera. ntnu.inspera.no
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.