course-details-portlet

TDT4305 - Big Data-arkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Hjemmeeksamen 75/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet tar for seg hovedaspekt ved Big Data. Sentrale tema er rammeverk for Big Data-prosessering (MapReduce, Spark, Storm, etc.), datagruvedrift av Big Data, datastrømmer og analyse av tidsserier, anbefalingssystemer, og analyse av sosiale nettverk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Big Data rammeverk.
- Dataguvedrift av Big Data.
- Prosessering av datastrømmer.
- Analyse av tidsserier.
- Anbefalingssystemer.
- Analyse av sosiale nettverk.

Ferdigheter:
- Forstå problemstillinger rundt Big Data.
- Evne til å anvende tilegnet kunnskap til å vurdere data og velge hensiktsmessige metoder for å prosessere og analysere Big Data.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar og prosjekt.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår avsluttende skriftlig prøve (75%) og prosjekt eller seminar (25%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 75/100

Utlevering 26.05.2021

Innlevering 26.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 75/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU