TDT4262 - Prototyping av interaktive media

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Grunnleggende begreper om software og hardware; new media art; multimediainnhold som bilder, video og lyd; åpen kildekode og åpent innhold. Sykluser av prototyping og evaluering.
Metoder for å sette sammen hardwarekomponenter som prosessorer, sensorer og aktuatorer, å programmere interaktive atferd, og organisere multimediainnhold som bilder, video og lyd. Grunnleggende evalueringsprosedyrer basert på både estetisk og teknisk kvalitet. Interaktive brukeropplevelser, som immersive spaces, videospill, interaktive kampanjer.

Læringsutbytte

Studentene skal lære å:

- lage neste generasjons interaktive brukeropplevelser
- forstå Internet of Things(IoT)
- sette sammen hardwarekomponenter som prosessorer, sensorer og aktuatorer
- gjøre produkter interaktive og koblet til internett ved å programmere dem
- organisere multimediainnhold som bilder, video og lyd
- bruke åpen kildekode og åpent innhold
- samarbeide om å lage god kode
- lage stadig bedre interaktive produkter med en iterativ designprosess med prototyping og brukertesting

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har en kombinasjon av forelesninger og prosjektarbeid. Studentene må gjennomføre individuelle øvinger og et gruppebasert prosjekt.

De individuelle oppgavene er obligatoriske og består av gjennomføring og presentasjon av et oppdrag gitt av faglæreren.

Det gruppebaserte prosjektet vil være en relativt åpen oppgave der studentene skal benytte en klassisk iterativ designprosess med følgende faser:

- Brukerinnsikt
- Ide- og konseptutvikling
- Prototyping
- Brukertesting
- Implementering

Sluttproduktet skal stilles ut og presenteres. I tillegg skal det leveres kode, video og sluttrapport som beskriver prosessen og løsningen. Arbeidsmengden for gruppeprosjektet vil være 70% av hele arbeidsbelastningen.

Studentene vil bli oppfordret til å sende inn sine gruppeprosjekter til lokale, nasjonale og internasjonale kunst-, design- og teknologikonkurranser.

De individuelle oppgavene må bestås. Det vil bli gitt karakter på gruppebaserte prosjektet. Det vil telle 100% av karakteren.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell design (MTDESIG)

Kursmateriell

Alt nødvendig kursmateriell vil gjøres tilgjengelig på NTNUs learning management system. All nødvendig maskinvare vil være tilgjengelig for studentene under kurset.

Anbefalt litteratur:
Joshua Noble. Programming Interactivity: A Designer’s Guide to Processing, Arduino, and Openframeworks. O’Reilly Media, 1 edition, July 2009, pages 712.
Massimo Banzi, Getting Started with Arduino, O'Reilly Media / Make, December 2008, Pages 128.
Casey Reas, Ben Fry, Getting Started with Processing, A Quick, Hands-on Introduction, O'Reilly Media / Make, June 2010, Pages 208.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.