TDT4255 - Maskinvarekonstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Avanserte emner innen konstruksjon av maskinvare. Konstruksjonsutfordringer som styrende og utførende enhet, samlebånd og implementasjonsutfordringer som assemblyprogrammering, høynivå-programmering, maskinvarebeskrivende språk, spesifikasjon, partisjonering, testing og verifisering.
Innebygde systemer, Field-Programmable Gate Arrays (FPGAs) og instruksjonssett for mikroprosessorer.

Læringsutbytte

Emnet er et konstruksjonsfag som tar sikte på å gi kunnskap om og ferdigheter innen konstruksjon av datamaskiner og liknende systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium. Obligatoriske øvinger og prøver.

Kursmateriell

Lærebok: David A. Patterson, John L. Hennessy: "Computer Organization & Design - the hardware/software interface", Morgan Kaufmann Publishers. Eventuelt annet relevant kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8062 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.