course-details-portlet

TDT4255 - Datamaskinkonstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 1 uker A
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Avanserte emner innen prosessorarkitektur. Detaljert diskusjon og implementasjon av enkle samlebåndsbaserte prosessorer. Introduksjon til spesifikasjon og analyse av instruksjonssett. Detaljert gjennomgang av ut-av-rekkefølge utføring, teknikker for hopp-prediksjon, spekulativ utføring, og ytelsesmodellering. Introduksjon til implementasjon av minnesystemer og aritmetiske enheter.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studenten skal ha grundig forståelse av samlebåndsbaserte prosessorers konstruksjon og virkemåte.
- Studenten skal ha en teoretisk forståelse av avanserte teknikker for ytelsesøkning i en skalar prosessorkjerne, herunder ut-av-rekkefølge utføring, hopp-prediksjon og spekulativ utføring.
- Studenten skal ha an overordnet forståelse av analytiske ytelsesmodeller for prosessorer som utfører instruksjoner ut-av-rekkefølge.
- Studenten skal forstå sentrale avveininger innen utvikling av instruksjonssett.
- Studenten skal ha en overordnet forståelse av konstruksjon av minnesystemer.

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne konstruere effektive samlebåndsbaserte prosessorer ved hjelp av et maskinvarebeskrivende språk.
- Studenten skal kunne evaluere teknikker for ytelsesøkning i datamaskiner ved hjelp av en kvantitativ metode.

Generell kompetanse:
- Studenten skal beherske datamaskinkonstruksjon og kunne anvende denne kunnskapen i prosjekter på alle abstraksjonsnivå.

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk beskrivelse. Undervisning vil foregå på engelsk.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår hjemmeeksamen (50%) og arbeider (50%). Resultater for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Emnet foreleses på engelsk. Skriftlig eksamen gis kun på engelsk.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas

Kursmateriell

John L. Hennessy and David A. Patterson: "Computer Architecture - A Quantitative Approach, 6th Edition", Morgan Kaufmann Publishers. Eventuelt annet relevant kursmateriell oppgis ved semesterstart.
Alt pensum vil være på engelsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8062 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100 A

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU