TDT4195 - Grunnleggende visuell databehandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består av en halvdel med bildesyntese (datagrafikk) og en halvdel med bildeanalyse (bildebehandling). Grafikk: grafiske primitiver, geometriske transformasjoner, betrakningstransformasjoner, elliminering av ikke synlige objekter og flater del I, fargerepresentasjon, belysningsmodeller og algoritmer del I. Lab med C/C++ og OpenGL. Bildebehandling: eksempler på anvendelser av bildebehandling, lineær filtrering, histogramteknikker, Fouriertransformasjonen, restaurering, segmentering, klassifikasjon, introduksjon til 3D bildevolumer. Lab med C/C++ eller MATLAB.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten vil tilegne seg kunnskaper om prinsipper og algoritmer i grunnleggende bildesyntese og bildeanalyse.

Ferdigheter: Kandidaten vil tilegne seg ferdigheter i grafikkprogrammering og programmering i bildebehandling med verktøy som er i vanlig bruk.

Generell kompetanse: Kandidaten vil få kompetanse til å realisere potensialet som ligger i teknikker for grunnleggende grafikk og bildebehandling. Kandidaten vil sitte igjen med en oversikt over feltet visuell databehandling og ha evnen til å bygge betydelige anvendelser innen visuell databehandling og til å utvide sine kunnskaper på feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Forelesninger og eksamen vil foregå på engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF8043 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 13.12.2013 09:00 H3 Datalab 524 (Fraggle) , Galleri A , E5
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 D 08.08.2014 09:00 Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.