course-details-portlet

TDT4109 - Informasjonsteknologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet består at to deler:

IKT-teori (1/3) og grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python (2/3).

IKT-teori: - Grunnleggende om datamaskiners oppbygging og virkemåte. - Digital representasjon av informasjon. - Nettverk og nettverkssikkerhet.

Programmering: - Variabler og datatyper. - Input og output. - Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon. - Algoritmer. - Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. - Bruk av biblioteker og rammeverk. - Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary). - Filbehandling, persistent lagring av informasjon, og unntak (exception). - Rekursjon, sortering og søking. - Formulering av algoritmer i pseudokode og flytskjema. - Python som programmeringsomgivelse. - Grunnleggende strategier for testing og debugging. 

Læringsutbytte

Kunnskaper: - Har grunnleggende kunnskap om følgende hovedelementer i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT): Datamaskiner, digital representasjon, algoritmer, programvare, nettverk, og sikkerhet. - Har grunnleggende kunnskap om prosedyreorientert programmering. - Har grunnleggende kunnskap om prosessen fra problem til fungerende program. - Har kjennskap til objektorientert programmering. Ferdigheter: - Kan anvende grunnelementene i praktisk, prosedyreorientert programmering. - Kan anvende objekt-orienterte biblioteker og tilhørende metode-kall. - Kan bruke relevante programmeringsverktøy, som IDLE eller andre syntaksdrevne editorer med semantisk feilmarkering og trinnvis utførelse med inspeksjon av variabler. - Kan for små-skala problem benytte prosessen med analyse, finne en algoritme formulert som pseudokode eller flytskjema, og deretter programmere en løsning for så å teste om den fungerer i Python. - Kan gjennomføre mindre programmeringsprosjekter med noen hundre linjer kode. - Kan gjøre enkle analyser av virkemåten til IKT-systemer, for eksempel hvor sikkert et system er.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, auditorieøvinger, obligatoriske øvinger og et mindre obligatorisk prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

For å få bestått på eksamen kreves at man består hver hoveddel på eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4105 7.5 HØST 2019
TDT4110 7.5 HØST 2019
TDT4127 5.0 HØST 2019
IT1102 7.5 HØST 2019
TDT4115 7.5 HØST 2019
IT1101 3.7 HØST 2019
IT1103 3.7 HØST 2019
SIF8008 7.5 HØST 2019
MNFIT111 3.7 HØST 2019
MNFIT100 3.7 HØST 2019
MNFIT101 5.0 HØST 2019
MNFIT113 3.7 HØST 2019
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
01.12.2021

Innlevering
01.12.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU