course-details-portlet

TDT4102 - Prosedyre- og objektorientert programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 4 timer

Faglig innhold

Grunnleggende og praktisk orientert programmering med programmeringsspråket C++.
Emnet dekker alle deler av programmeringsspråket samt utvalgte deler av standardbiblioteket. Gjennom øvingene får studentene omfattende erfaring i konstruksjon, feilfinning og testing av programvare.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Har bred og praktisk orientert kunnskap om programmeringsspråket C++. Kan syntaks og regler for variabeldeklarasjoner og datatyper, typekonvertering, kontrollstrukturer, funksjoner og operatorer, overlagring, klasser, arv, templates, unntakshåndtering.
Har kunnskap om automatisk og dynamiske variabler og bruk av pekere.
Har kunnskap om rekursjon, enkle algoritmer og datastrukturer.
Har kunnskap om prosedural og objektorientert modularisering av koden og har kunnskap om hvordan kode kan organiseres i flere kildekodefiler, kompilering og lenking.
Har kunnskap om standarbiblioteket, inn/ut datahåndtering, vanlig brukte funksjoner og template-klasser.
Har kunnskap om moderne utviklingsverktøy, teknikker for feilfinning og enkel testing av egen kode.
Har kunnskap om diagramtyper for objektorienterte programmer.

Ferdigheter:
Kan utvikle et program fra problembeskrivelse til fungerende og feilfri løsning.
Kjenner vanlige brukte kodingsteknikker og kan jobbe iterativt og effektivt med konstruksjon av egen kode.
Kan programmere proseduralt hvor koden er fornuftig modularisert i funksjoner og objektorientert hvor koden er organisert i klasser. Kan velge hvilke hvilken løsning som er best for et gitt problem.
Kan skrive kode som er gjenbrukbar, lesbar og enkel å vedlikeholde.
Kan lese kode og forstå hvordan koden oppfører seg i kjøretid.

Generell kompetanse:
Kan jobbe effektivt med med å analysere et problem og konstruere en løsning.
Kan kommunisere og diskutere kodeløsninger og forklare hvordan et program fungerer.
Kan finne frem til å benytte nødvendige hjelpemidler, kan bruke dokumentasjon for programmeringsspråket og standarbiblioteket.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IT1104 3.7 01.09.2008
MNFIT111 3.7 01.09.2008
MNFIT113 3.7 01.09.2008
MNFIT114 3.7 01.09.2008
TDT4100 5.0 01.09.2007 31.08.2008
TDT4100 3.7 01.09.2008
TDT4130 5.0 01.09.2007 31.08.2008
TDT4130 3.7 01.09.2008
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • IKT
  • Informatikk
  • Program/system-utvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig 100/100 27.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig 100/100 16.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU