TDAT2003 - Systemutvikling 2 med web-applikasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 20/100 1 semestre
Skriftlig eksamen 40/100 3 timer E
Oppgave 40/100 3 uker

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer

Faglig innhold

Interaksjonsdesign, universell utforming, smidige utviklingsprosesser, mønstre innen programvareutvikling, arkitektoniske stiler, web-klientsideprogrammering, web-tjenerprogrammering. Sikkerhet ved web-applikasjoner. Tilstandslagring, validering og konvertering av data, sidenavigering, internasjonalisering, databasekopling, autentisering.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytter:

Kunnskaper
Kandidaten kan gjøre rede for:
- grunnleggende begreper og modeller innen interaksjonsdesign
- mekanismer for sikkerhetshåndtering ved utvikling av web-applikasjoner
- fordelene med og prinsippene bak smidige utviklingsmetoder, spesielt anvendt på web-utvikling
- hva et objektorientert designmønster er, og beskrive noen sentrale mønstre
- hva en arkitektonisk stil er, med spesiell vekt på lagvis arkitektur

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan utvikle sikre og vedlikeholdbare web-løsninger ved bruk av utviklingsrammeverk
- kan gjennomføre tester av aspekter ved brukskvaliteten (usability) ved datasystemer generelt, og web-applikasjoner spesielt
- kan vise, ved eksempler fra minst ett konkret smidig prosessrammeverk (for eksempel SCRUM), bruk av prinsippene for smidig utvikling
- kan planlegge og delta i utviklingsprosjekter som følger en smidig utviklingsprosess

Generell kompetanse
Kandidaten:
- har erfaring med å vurdere andres arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Ukentlige forelesninger, obligatoriske øvingsoppgaver og prosjekt.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Arbeidskrav
10 av 12 øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering
Mappe: 2 individuelle oppgaver skal inngå i mappen.

Oppgave: Scrum-prosjekt. Prosjektet gjennomføres intensivt de første ukene i vårsemesteret. Det er meget høye krav til tilstedeværelse i denne perioden. Mer enn en dags fravær må dokumenteres. Mer enn to dagers fravær kan medføre at prosjektet ikke blir bestått. Individuelle karakterer kan gis.

Sluttkarakteren settes på grunnlag av tre vurderingselementer. Alle disse må være bestått hver for seg. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Ny/utsatt eksamen: Skriftlig eksamen mai/juni. Mappe og oppgave: Neste gang emnet kjøres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i ingeniørfag, data, Trondheim (ITHINGDA).

Kursmateriell

- Leksjoner som gjøres tilgjengelig på institusjonens læringsplattform.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 20/100
Vår ORD Oppgave 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 40/100 E 12.02.2018 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 40/100 E

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 12.02.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.