TDAT2002 - Matematikk 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig, oppgave og øving
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 45/100 4 timer D
Oppgave 20/100
Skriftlig eksamen 35/100 4 timer B

Faglig innhold

Funksjoner av flere variable (partiellderiverte, gradienter, maks/min), diskret matematikk (bevisteori, tallteori, differenslikninger, mengdelære, funksjoner, RSA-kryptografi) og numeriske metoder (numeriske løsninger av ligningssystemer, interpolasjon, minste kvadraters metode, trigonometrisk interpolasjon og FFT, egenverdier, feilestimater og normer.)

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten:
- har kunnskaper om funksjoner av flere variable og kan anvende disse
- kan gjengi og anvende definisjoner og resultater i diskret matematikk
- har videregående kunnskaper om numeriske beregninger og deres muligheter og begrensninger

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan resonnere matematisk
- kan anvende matematikk for å formulere og løse ingeniørfaglige problemer, spesielt innenfor informatikk
- kan bruke matematiske metoder og verktøy relevant for sitt fagfelt

Generell kompetanse
Kandidaten:
- kan bruke matematikk for å kommunisere om ingeniørfaglige problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjekter, obligatoriske øvingsarbeider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger vårsemester
  • Obligatoriske øvinger høstsemester

Mer om vurdering

Arbeidskrav:
Det er knyttet obligatoriske arbeidskrav (øvinger) til hver av deleksamenene. Obligatorisk oppmøte for å få godkjent øvingene. Det kan stilles krav om at bestemte øvinger blant de som kan godkjennes. Dette oppgis ved oppstart av emnet.

Om vurderingene:
Alle delvurderinger må være bestått hver for seg. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Ny/utsatt eksamen, deleksamen 1 (desember): Mai/Juni.
Ny/utsatt eksamen, deleksamen 2 (mai/juni): August.
Nytt/utsatt prosjekt: Neste gang emnet kjøres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i ingeniørfag, data, Trondheim (ITHINGDA).

Kursmateriell

James Stewart: Calculus, Early Transcendentals, samme utgave (eller nyere) som ble brukt i Matematikk 1 året før. - E. T. Sauer: Numerical Analysis, siste utgave. - S. S. Epp: Discrete Mathematics with Applications, samme utgave (eller nyere) som ble brukt i Matematikk 1 året før.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig, oppgave og øving

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 45/100 D 14.12.2017 09:00 KJL22 , KJL1 , E6
Vår ORD Oppgave 20/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 35/100 B 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen** 45/100 D 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Utsatt eksamen for deleksamen 1 (desembereksamen).
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.