TDAT1003 - Datateknikk og operativsystem

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer D
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer D

Faglig innhold

Datamaskinarkitektur: De viktigste komponentene og deres oppbygging og virkemåte. Moderne prosessorarkitektur. Tallsystemer, datarepresentasjon og dataaritmetikk. Introduksjon til digital elektronikk
Nettverk: De viktigste nettverkskomponentene. Grunnleggende virkemåte til datanettverk
Operativsystem: Introduksjon til operativsystemer, Installering av operativsystem, Linux kommandogrensesnitt generelt om prosesser, C-programmering nok til å lage enkle systemprogrammer, Linux-prosesser, kommunikasjon mellom prosesser, semaforer, minneadministrasjon, i/o og filadministrasjon, CPU-administrasjon, vranglås, sikkerhet.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlete læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten:
- kan forklare hvordan operativsystemets plassering mellom maskinvare og brukerprogrammer bidrar til at brukerprogrammene får tilgang til maskinvaren og at maskinvareressursene administreres effektivt og sikkert
- kan forklare hvordan operativsystemet som et programsystem administrerer cpu, minne og i/o-enheter slik at alt av bruker- og systemprogrammer får sin del av disse ressursene.
- kan forklare hvordan fleroppgavekjøringen i operativsystemet gir utfordringer i forhold til kommunikasjon mellom prosesser, aksess til begrensede ressurser, tilgangsstyring og sikkerhet.
- har innsikt i datamaskinens og datanettverkenes virkemåte både fra et teoretisk og praktisk ståsted.
- kan forklare de viktigste komponenter i datamaskinen og datanettverket og hvordan de samvirker.
- kan forklare de grunnleggende matematikk- og informatikktema som er relevante for emnets tekniske hovedtemaer.
- kan forklare representasjon av de viktigste datatypene og hvordan datamaskinen prosesserer dem

Ferdigheter
Kandidaten:
- kan installere operativsystem for øvingsopplegg på egen laptop og bruke dette for å lage enkle systemprogrammer.
- kan lage enkle systemprogrammer som oppretter prosesser og forklare hvordan operativsystemet administrerer kjøring av flere samtidige prosesser.
- kan gjøre nytte av sine teoretiske kunnskaper innen emnets tema i relevant praktisk problemløsing.

Generell kompetanse
Kandidaten:
- kan forklare og gjøre bruk av sin kunnskap både innen hvert enkelt tema i faget og på tvers av temaene.
- har kompetanse til selvstendig både å formidle og å ta i bruk sine kunnskaper og ferdigheter innen emnets tema i en arbeidssituasjon.
- skal kunne drøfte hvordan hovedkomponentene må avstemmes for å optimalisere ytelse.

Læringsformer og aktiviteter

Store innslag av studentaktive læringsformer. Studenten skal formidle sin kunnskap både skriftlig i form av øvinger/rapporter og muntlig i klassen i form av presentasjoner. Det suppleres med tradisjonelle forelesninger innen utvalgte tema.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger vårsemester

Mer om vurdering

Arbeidskrav:

For å gå opp til eksamen i desember må kandidaten ha godkjent følgende arbeidskrav:
- 4 individuelle høst-øvinger.
- 1 gruppebasert høst-øving.

For å gå opp til eksamen i mai/juni må arbeidskravene fra høstsemesteret være godkjent, og i tillegg må kandidaten ha godkjent følgende arbeidskrav:
- 4 individuelle vår-øvinger.
- 1 gruppebasert vår-øving.

Vurdering:
Det er en eksamen høst og en eksamen vår. Begge teller 50%.

Begge delvurderinger må være bestått hver for seg. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Utsatteksamen for desember-eksamen: mai/juni.
Utsatteksamen for mai/juni: august.
Arbeidskrav: neste gang emnet undervises.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i ingeniørfag, data, Trondheim (ITHINGDA).

Kursmateriell

Kompendiene Datateknikk av Geir Ove Rosvold og Operativsystemer av Geir Maribu. I tillegg kommer det en god del nettressurser som er integrert i læringsaktivitetene

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 50/100 D 04.12.2017 09:00 JD2 , JB10 MUSIKK , JC23 Realfag , H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår ORD Skriftlig eksamen** 50/100 D 22.05.2018 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen** 50/100 D 14.05.2018 09:00 JB10 MUSIKK
Sommer UTS Skriftlig eksamen** 50/100 D 09.08.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
  • ** Dette er en digital eksamen. Ta med egen PC. NB: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, skal du ikke ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
  • ** Dette er en digital eksamen. Ta med egen PC. NB: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, skal du ikke ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
  • ** Dette er en digital eksamen. Ta med egen PC. NB: Hvis du er innvilget tilrettelegging med PC, skal du ikke ta med egen PC på eksamen, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.