TBYG3013 - Styrt praksis og prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og praksis
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 30/100
Oppgave 70/100

Faglig innhold

Praktisk forståelse av den virksomhet som foregår på en bygge- og anleggsplass event prosjekteringsplass og den rolle de forskjellige parter i byggesaken spiller. Tema: Organisering og styring av produksjonen. Yrkeserfaring. Produksjonsteknikk. Arbeidsmiljø. Dagbokføring. Refleksjon.

..

Læringsutbytte

Studenten skal ha forståelse av den virksomhet som foregår på en bygge- og anleggsplass event prosjekteringsplass og den rolle de forskjellige parter i byggesaken spiller.
Studenten skal kjenne til organisering og styring av produksjon knyttet til fagområdet bygg

Læringsformer og aktiviteter

Gjennom selv ved å være tilstede og delta i bygg-produksjon (en eller flere nivåer) få erfare og lære byggebransjen å kjenne.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk praksis hos ekstern aktør

Mer om vurdering

Ny/utsatt vurdering: etter avtale med faggruppeleder.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav: Gjennomført to første år på bachelor i ingeniørfag, bygg. Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Manual for styrt praksis og prosjekt for gjeldende studieår.

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og praksis

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100
Høst ORD Oppgave 70/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.