TBYG3011 - Stål og trekonstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Felles for stål og tre: tverrsnittskapasitet, bøyeknekking, vipping, bolteforbindelser. Spesielt for stål: Materialegenskaper for stål, plastisk tverrsnittskapasitet, torsjon, sveiseforbindelser. Spesielt for tre: materialegenskaper for tre, spiker-,dybel- og, skrueforbindelser, krumme bjelker, branndimensjonering.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha opparbeidet nødvendig grunnlag for å kunne prosjektere byggkonstruksjoner i tre og stål.
Ferdigheter:
Studenten skal ha fått nødvendig trening i kapasitets- og stabilitetsberegninger etter europeiske standarder (eurokoder).
Generell kompetanse:
Studenten skal ha opparbeidet god innsikt i tre- og stålkonstruksjoners virkemåte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Av i alt 7 øvinger skal 5 være godkjent for å gå opp til eksamen
Hjelpemiddelkode/Tillatte hjelpemidler til eksamen:
Stålkonstruksjoner - Profiler og formler. Larsen, Clausen og Aalberg, Tapir, 1997.
Fridtjov Irgens: Formelsamling i mekanikk, Tapir, 1999.
NS-EN 1993-1-1:2005 + NA:2008. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1-1. Allmenne regler for bygninger.
NS-EN 1993-1-8:2005 + NA:2009. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1-8. Knutepunkter og forbindelser.
NS-EN 1995-1-1 Eurocode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-1. Allmenne regler for bygninger.
NS-EN 1995-1-2 Eurocode 5 : Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-2. Brannteknisk dimensjonering.
Det tillates ikke egne notater, innlegg eller andre tillegg til original tekst i hjelpemidlene, men markering/understreking av tekst tillatt.
Kalkulator: Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav: Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, bygg, NTNU, Trondheim.
Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Stål Håndbok Del 3: 2010, Norsk stålforbund.Stålkonstruksjoner - Profiler og formler. Larsen, Clausen og Aalberg, Tapir, 1997.John Eie: Trekonstruksjoner - Beregning og dimensjonering. NKI-forlaget, 2012. NS-EN 1993-1-1:2005 + NA:2008. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1-1. Allmenne regler for bygninger.NS-EN 1993-1-8:2005 + NA:2009. Eurocode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner. Del 1-8. Knutepunkter og forbindelser.NS-EN 1995-1-1 Eurocode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-1. Allmenne regler for bygninger.NS-EN 1995-1-2 Eurocode 5 : Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-2. Brannteknisk dimensjonering. Treteknisk håndbok: Mekaniske treforbindelser - dimensjonering, 5.utg 2007.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 11.12.2017 09:00 DI42 , Datasal 10345, bygg 10 , Hall B
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.