course-details-portlet

TBYG3008 - Anleggsteknikk og ingeniørgeologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 30/100
Hjemmeeksamen 70/100 5 timer

Faglig innhold

Anleggsteknikk:
Emnet er en del av anleggsteknikk og prosjektledelse, og vil i stor grad være relatert til planlegging og bygging av vei, tunneler og bergrom, produksjon av byggematerialer i steinbrudd og masseflytting. Kjenne til alminnelig anleggsteknisk produksjonsutstyr. Kunne bruke NS8141, NS3420 og prosesskode 1, bruke de tilgjengelige prosjektledelsesprogrammer (MS Project). Kjenne til grunnleggende informasjon i å prise og skrive et godt anbud.

Ingeniørgeologi:
Forstå fjellets oppførsel ved bygging i fjell. Kunne metoder for å bestemme fjellets materialtekniske egenskaper, og de skal blant annet lære å plassere kraftstasjonshaller, trykksystemer og vegtunneler. Berggrunnens svakhetssoner og detaljoppsprekning. Sleppematerialer, vann og spenninger i berg. Ingeniørgeologiske undersøkelser og prosjektering. Klassifisering av bergmasser. Forhold som påvirker stabilitet og valg av sikring for tunneler, bergrom og skjæringer. Kjennskap til løsmassers opptreden, kvalitet og anvendelse.

Læringsutbytte

Kunnskap
Anleggsteknikk:
Kandidaten skal få en generell forståelse av bygg og anleggsbransjen, prosesser og organisasjonsstruktur. Kandidaten skal ha kunnskap til jord og bergegenskaper, fjellboring og sprengning over og underjord, informert om sprengstoffer, pallsprengning, grøftsprengning, tunneldrift både konvensjonell og mekanisk, rystelse problematikken og løsninger, anleggsmaskiner, masselasting og transport, planlegging av anleggsprosjekter.

Ingeniørgeologi:
Emnet skal gi studentene oversikt og forståelse knyttet til bergartenes og løsmassenes materialtekniske egenskaper, vannproblematikken i fjell, ingeniørgeologiske undersøkelser, spenninger i fjell, klassifisering av bergmasser, sikringsmidler og metoder i tunnel, prosjekterings av anlegg i fjell, skråningsstabilitet, ingeniørgeologiske forhold som påvirker stabiliteten av anlegg på og i grunnen.

Ferdigheter:
Anleggsteknikk:
Kandidaten skal kunne beregne tid- og kostnadsregning for anleggsarbeider, bestemme bore og tenneplaner for anleggsarbeider over og underjord, beregne rystelser og bestemme tiltak, beregne tid- og kostnadsregning for anleggsmaskiner. Kandidaten skal kunne utføre en anbudsberegning med priser i Fokus Anbud, planlegge et prosjekt manuelt og med bruk av Microsoft Project.

Ingeniørgeologi:
Kandidaten skulle kunne kartlegge svakhetssonene og sprekkesystemene i fjell, bestemme effekten og påvirkning av spenninger i fjell på tunneler og bergrom, klassifisere bergmasser og dimensjonere sikringstiltak, prosjektere anlegg i fjell, bestemme sikringer av fjellskjæringer. Kandidaten skal også ha ferdigheter i de viktigste analysemetoder i lab og i felt, og kunne foreta grunnleggende ingeniørgeologiske vurderinger.

Generell Kompetanse:
Anleggsteknikk:
Kandidaten skal bli kjent med anvendelse av ulike anleggsmaskiner, tilegne seg grunnleggende estimering og kostnadskontroll kompetanse, tilegne seg grunnleggende planlegging kompetanse. Kandidaten skal kunne bruke elektronisk regneark og annen programvare for å administrere entreprenørvirksomhet, lære hvordan å beregne, overvåke og endre produksjonsrater, øke forståelsen av materialoppførsel, å utvikle en forståelse og engasjement i HMS, dyrke teamarbeid og kommunikasjonsevner og sist men ikke minst tenne en følelse av profesjonalitet og oppmuntre til etisk praksis.

Ingeniørgeologi:
Kandidaten skal utvikle evnen til å foreta grunnleggende ingeniørgeologiske prosjekteringer, dimensjoneringer og vurderinger, og til å forstå ingeniørgeologiens funksjon og viktighet for prosjekter på og i fjell.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, øving og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Obligatorisk laboratoriearbeid og obligatoriske øvinger.
 
Kontinuasjonseksamen arrangeres i mars, uke 10 eller 11.
 
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
 
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Bestemt enkel kalkulator - en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav: Gjennomført to første år på bachelor i ingeniørfag, bygg. Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Kursmateriell

Anleggsdrift og fjellarbeid (Lars Steengaard og Christian Nordahl Rolfsen), Gyldendal Norsk Forlag AS 2000.

Ingeniørgeologi-Berg/ Grunnkurskompendium (Bjørn Nilsen og Einar Broch). NTNU_Institutt for geologi og bergteknikk. Siste utgave.

 

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 02.12.2020

Innlevering 02.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Mappevurdering 30/100

Utlevering 15.10.2020

Innlevering 15.11.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 22:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 70/100

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 15.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU