TBYG2002 - Statikk og konstruksjonslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer

Faglig innhold

Konstruksjonslæredelen består av emner som: Laster og lastvirkninger på bygg. Beskrivelse av konstruksjonselementer (staver, bjelker, skiver, plater, skall. Konstruksjonssystemer (fagverk og rammer). Dimensjoneringsprosessen. Enkel anvendelse av dimensjoneringsprosessen på bjelker i tre- og stålkonstruksjoner.
En obligatorisk laboratorieoppgave.
Statikkdelen består av følgende emner: Differensiallikning for bjelke. Bruddlastberegninger. Virtuelt arbeid, og forskyvingsberegninger på bjelker og fagverk. Enhetslastmetoden anvendt på statisk ubestemte fagverk og bjelker.Influenslinjer. Matrisestatikk anvendt på enkle bjelker og rammer.Teori for knekking av søyler.

Læringsutbytte

Kunnskap:
I konstruksjonslæredelen skal kandidaten ha kunnskaper om grunnelementene som benyttes i bygg-konstruksjoner og hvordan disse settes sammen til konstruksjonssystemer.
Kandidaten skal ha forståelse for enkle konstruksjoners statiske virkemåte, videre ha kunnskaper om de vanligste belastninger som byggkonstruksjoner utsettes for.
Kandidaten skal ha kunnskaper om dimensjoneringsprosessen med anvendelser i stål og tre.
I statikkdelen skal kandidaten ha kunnskaper om å finne snittkrefter i bjelker, enkle rammer og fagverk etter klassiske beregningsmetoder som enhetslastmetoden og matrisestatikk anvendt på uforskyvelige konstruksjoner.
Ferdigheter:
I Konstruksjonslæredelen skal kandidaten kunne beregne snø-, egen-, vind- og nyttelaster på enkle byggkonstruksjoner i henhold til Europeisk standard (NS-EN).
Kandidaten skal kunne identifisere statisk bærevirkning for vanlige
konstruksjonssystemer. Videre kan kandidaten beregne tverrsnittskapasitet i bjelker av tre og stål.
I Statikkdelen skal kandidaten kunne beregne snittkrefter på bjelker, fagverk og enkle rammer med enhetslastmetoden.
Kandidaten skal kunne anvende matrisestatikk for å finne snittkrefter på bjelker og uforskyvelige rammer.
Kandidaten skal kunne finne enkle søylers kritiske last .
Kunne beregne/vurdere bruddlast på bjelker.
Generell kompetanse:
Kandidaten skal ha forståelse for konstruksjoners statiske oppførsel, og metoder for å kunne beregne snittkrefter på konstruksjoner som fagverk, bjelker og rammer i planet.
Kandidaten har innsikt i hvordan konstruksjoner utsettes for forskjellige typer av belastninger og hvordan beregning av disse ivaretas etter Europeiske standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Fellesforelesninger. Øvinger både i gruppe og individuell.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger.

 

Kontinuasjonseksamen arrangeres i oktober.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Larsen, Clausen, Aalberg: Stalkonstruksjoner - Profiler og formler, TAPIR. Kun merking/understreking godtas i formelsamlingene. Fridtjov Irgens: Formelsamling i mekanikk. Bestemt enkel kalkulator ¿ en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har adgangsbegrensning.
Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, bygg, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

I konstruksjonslære: Larsen P.K.: Konstruksjonsteknikk. Laster og bæresystemer. Tapir akademisk forlag 2004 Larsen,Clausen, Aalberg : Stålkonstruksjoner - Profiler og formler 1997 eller nyere, tapir akademisk forlag. NS-EN 1990, NS-EN 1991-1-1, NS-EN 1991-1-2, NS-EN 1991-1-3, NS-EN 1991-1-4, NS-EN 1995-1-1, NS-EN 1993-1-1. Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur.I statikk:Bell Kolbein: Konstruksjonsmekanikk del I
likevektslære, fagbokforlaget 2015. Bell Kolbein: Konstruksjonsmekanikk del II fasthetstslære, fagbokforlaget 2015. Anbefalt støttelitteratur: Kolbein Bell : Matrisestatikk - Statiske beregninger av rammekonstruksjoner, tapir akademisk forlag.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100 09:00
Høst UTS Mappevurdering 40/100 09:00
Høst UTS Skriftlig eksamen 60/100 11.10.2017 09:00 H3 Rom 521(Sprokkit)
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.