course-details-portlet

TBYG2001 - Geoteknikk og geologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Geologiske prosesser. Klassifisering av mineraler og bergarter. Klassifisering av jordarter, beregning av spenninger, beregne fundamenter, inkludert bæreevne og setninger. Beregne jordtrykk samt stabilitet av skråninger og skjæringer. Vannstrømning. Felt- og laboratorieøvinger.

Læringsutbytte

Kandidaten skal i geologien ha en forståelse for jordas oppbygging og de geologiske prosesser som har forandret, og kontinuerlig forandrer jorda. Forstå jordas kretsløp.
I geoteknikken skal kandidaten forstå bruk av jord som byggeteknisk materiale, kunne vurdere geotekniske problemer og delta i diskusjoner rundt både normale og vanskelige grunnforhold.
Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet geoteknikk og geologi gjennom informasjonsinnhenting.
I geoteknikken skal kandidaten ha innsikt i hvordan vi fundamenterer.

Kandidaten skal kunne gjennomføre enkle prosjekter innenfor fagfeltet ved å vurdere problemer og beregne fundamenter med tilhørende kapasitet slik som bæreevne og setninger. Kandidaten skal kunne beregne stabilitet av skråninger og skjæringer.
Kandidaten skal kunne beregne jordtrykk og kraft mot kjellervegg og spuntvegger i en dypere utgraving.
I geoteknikken skal kandidaten kunne beregne hvordan inngrep i terrenget innvirker på sikkerheten til byggverket slik at krav fra Norsk Standard (NS) og Eurocode (EC) ivaretas.
Kandidaten skal kunne være i stand til å dimensjonere fundamenter og stabilitet.
Kandidaten skal kunne beregne vannlekkasje i jord, både ønsket og uønsket vannstrømning, og tegne strømningsnett.
Kandidaten skal kunne finne, bruke og henvise til informasjon og fagstoff i faget.

I ingeniørgeologien skal kandidaten ha evne til å se på terrengformasjoner med hensyn til vurdere avsetningsforhold og jordarter.
Kandidaten skal kunne delta i diskusjoner om hvilke byggeaktiviteter som er mulig og vurdere eventuelle tiltak.
Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor ingeniørgeologi og geoteknikk, og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i storgruppe. Aktuelle problemstillinger og -løsninger i plenum. Felt og laboratoriearbeid med rutineundersøkelser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk laboratoriearbeid
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk laboratoriearbeid og obligatoriske øvinger.
Kontinuasjonseksamen arrangeres i mai/juni.
 
Tillatte hjelpemidler til eksamen: Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, bygg, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:
Geologidelen: F. Huseby: Generell geologi, U-forlaget, 1992. Geoteknikkdelen: Olav R. Aarhaug: Geoteknikk og fundamenteringslære 1, NKI, 1984. Olav R. Aarhaug: Geoteknikk og fundamenteringslære 2, NKI, 1984.

Støttelitteratur: Craig's Soil Mechanics - 2011 - av Jonathan Knappett - R.F. Craig.

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteraturlisten.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGG2001F 7.5 01.09.2019
BYGG2001 7.5 01.09.2019
BYGT2001 7.5 01.09.2019
BYGA2001 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim , Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 05.12.2018 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Hall B Utleirahallen 97
SL228 Sluppenvegen 14 7
SL274 Sluppenvegen 14 6
SL317 Sluppenvegen 14 1
SL326 Sluppenvegen 14 1
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 31.05.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
DI173 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
DI41 Idrettssenteret (Dragvoll) 14
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU