TBYG1003 - Mekanikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Statisk likevekt. Fagverk og rammekonstruksjoner. Statisk bestemthet. Aksialkraft, skjærkraft, bøyemoment og torsjon. Spennings- og tøyningslære. Elastisitet, plastisitet og brudd. Normalspenning og skjærspenning. Hovedspenning. Forskyvninger. Mohr-diagram. Statisk ubestemte systemer. Knekking. Faget skal danne grunnlaget for mer detaljerte og komplekse problemstillinger og beregninger i emner som kommer i 2. og 3. årskurs.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal kunne gjøre rede for hvordan krefter og belastninger virker på konstruksjoner, og om hva som skjer inni selve konstruksjonen når den belastes.
Ferdigheter:
Kandidaten skal kunne beregne reaksjonskrefter og leddkrefter i enkle fagverk og rammekonstruksjoner ved ulike lastpåkjenninger.
Kandidaten skal kunne beregne og skissere diagrammer for aksialkraft, skjærkraft og bøyemoment i enkle konstruksjoner.
Kandidaten skal være i stand til å beregne spenninger i ulike snitt av konstruksjonen, samt beregne tøyninger og forskyvninger i ulike retninger.
Generell kompetanse:
Kandidaten skal gjennom statikkdelen og fasthetslæren ha kunnskap om
grunnleggende prinsipper innenfor likevekt og elastisitet.
Kandidaten skal kjenne til betydningen av grunnleggende begreper som benyttes til styrkeberegning av ulike konstruksjoner.
Kandidaten skal kunne forklare hvordan elementære problemer innen statikk og fasthetslære kan løses ved hjelp av forenklede matematiske modeller av konstruksjonen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Øvinger i gruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

10 av 12 øvinger skal være godkjent for å gå opp til eksamen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen: Fridtjov Irgens; Formelsamling i mekanikk, Tapir, 1999 eller nyere. Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav: Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, bygg, NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur: Kolbein Bell: Konstruksjonsmekanikk, del 1: Likevektslære, 1. utgave eller nyere, Fagbokforlaget, 2015 og Kolbein Bell: Konstruksjonsmekanikk, del 2: Fasthetslære, 1. utgave eller nyere, Fagbokforlaget, 2015. Aktuell støttelitteratur: R. C. Hibbeler: Engineering mechanics: Statics, 11th edition with SI units, Pearson, 2007. R. C. Hibbeler: Mechanics of materials, 7th SI edition, Pearson, 2008.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 28.05.2018 09:00 Storhall del 1 , Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.