course-details-portlet

TBT4505 - Bioteknologi, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 2 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Arbeider 50/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 2 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 2 timer D
Arbeider 50/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 2 timer D
Skriftlig eksamen 50/100 2 timer D

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 2 timer D
Arbeider 50/100

Faglig innhold

I fordypningsemnet velges to fordypningstema som hver er 3.75 sp, til sammen 7.5 sp. Temaer som inngår i fordypningsemnet ved institutt for bioteknologi og matvitenskap er:

- Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging

- Biopolymere materialer - funksjonalitet og anvendelser

- Bioinformatikk

- Beskrivende sensoriske metoder

- andre tema kan bli tilbudt i tillegg evt til erstatning for eksisterende tema, dette vil bli opplyst ved kursstart

For masterstudentene i Mat og teknologi (FTMAMAT) er modulene "Usikkerhetsanalyse og forsøksplanlegging" og "Beskrivende sensoriske metoder" obligatorisk.

Fordypningstema (3,75 sp) fra andre institutt kan velges etter avtale med emnets koordinator.

Det avholdes eksamen i hvert av de valgte fordypningstema.

Læringsutbytte

Studenten har omfattende kunnskap og ferdigheter i aktuell teori, metoder, problemstillinger og anvendelsesområder innen de valgte tema.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i temaene vil være basert på forelesninger, kollokvier, ledet selvstudium, øvinger, rapportskriving og muntlig presentasjon. Emnet undervises på engelsk dersom internasjonale masterstudenter følger emnet. Totalbelastning rundt 200 timer.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas med unntak av modulen Beskrivende sensoriske metoder.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBT4700 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 28.11.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 28.11.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 3
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 28.11.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 7
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 50/100 D 28.11.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 27
SL215 Sluppenvegen 14 4
Høst ORD Skriftlig eksamen** 50/100 D 28.11.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 27
SL215 Sluppenvegen 14 4
Sommer UTS Skriftlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 28.11.2019 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
SL215 Sluppenvegen 14 1
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 14
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Varigheten på eksamen i TBT4505 vil for dere som har valgt denne kombinasjonen være 4 timer til sammen. The duration of the exam in TBT4505 is 4 hours for those of you who have chosen this combination of modules.
  • ** Varigheten på eksamen i TBT4505 vil for dere som har valgt denne kombinasjonen være 4 timer til sammen. The duration of the exam in TBT4505 is 4 hours for those of you who have chosen this combination of modules.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU