course-details-portlet

TBBY4001 - Vernefilosofier 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Kurset er en fortsettelse av kurset Vernefilosofi 1.
Etiske problemstillinger og vernefilosofi står sentralt for at historiske bygninger og miljøer skal kunne vedlikeholdes og bevares på egne premisser som dokumentasjon for fremtiden. Øvinger, befaringer og egen innsats på hjemstedet for å dokumentere stedsforståelse og en lokal forankring til byggeskikken vil være sentralt

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten har kunnskap om kriteriene og prinsippene for bygningsvern og restaurering.
Studenten har kunnskap om bygningsvernets etiske problemstillinger og kvalitetsbetraktninger.
Studenten har kunnskap ulike teoretiske betraktninger i vernefilosofien og vernefilosofiens historie.

Ferdigheter:
Studenten kan vurdere og drøfte kulturminneverdien av et byggverk.

Generell kompetanse:
Studenten er i stand til å skape en bevissthet om forholdet mellom gammelt og nytt og bevaringsverdige forhold.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, ekskursjoner og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Feltøving

Mer om vurdering

Individuell skriftlig eksamen.

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk (FTTRADBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:
Gamle trehus, Universitetsforlaget 2011, Forfatter: Tore Drange/Hans Olav Aanensen/ Jon Brænne, ISBN/EAN: 9788205401433. Fem Pelare. Stig Robertson ISBN: 9789170292460. Cornell, Elias: Byggnadstekniken
Vad berättar en by? Riksantikvarieämbetet, Blomkvist, Nils, Strömberg Lars G., Berg Kristian, Bergström Carin
ISBN 91-7192-908-8
MUNOS-VINAS, SALVADOR (2005) Contemporary Theory of Conservation. Elsevier, USA. (212 sidor)
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it ́s learning innen semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU