course-details-portlet

TBBY3002 - Vernefilosofier 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 uker A

Faglig innhold

Etiske problemstillinger og vernefilosofi står sentralt for at historiske bygninger og miljøer skal kunne vedlikeholdes og bevares på egne premisser som dokumentasjon for fremtiden. Vi vil etablere et grunnlag for kvalitetsbetraktninger og verdianalyse av historiske bygg, som kan medvirke til en bærekraftig utvikling i byggebransjen.
Sentralt i kulturminnevernet står vern av eldre bygninger. Konflikter utløses ofte omkring vern eller ikke vern. Best mulig kunnskap om bygningen i et kulturelt verdiperspektiv vil være viktig ved avgjørelser om vern, istandsetting og funksjon.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten har grunnleggende kunnskap om kriteriene og prinsippene for bygningsvern og restaurering.

Kandidaten har en oversiktlig kunnskap om vernefilosofiens historie.

Ferdigheter: Kandidaten kan gjøre en kulturhistorisk vurdering av bebyggelsen.

Generell kompetanse: Kandidaten kan gjøre en vurdering samt formidle et byggverks verneverdi.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • øving 1
  • øving 2

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk (FTTRADBYGG)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Anbefalt litteratur:
Gamle trehus, Universitetsforlaget 2011, Forfatter: Tore Drange/Hans Olav Aanensen/Jon Brænne, ISBN/EAN: 9788205401433.
Cornell Elias, Byggnadstekniken, Stockholm 1997, ISBN 91-85194-13-1
Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Riksantikvarieämbetet, forfatter: Axel Unnerbäck ISBN: 9789172092518
Christensen, Arne Lie: Kunsten å bevare. Om kulturminnevern og fortidsinteresse i Norge. Oslo Pax, 2011. ISBN 978-82-530-3320-4
Vad berättar en by? Riksantikvarieämbetet, Blomkvist, Nils, Strömberg Lars G., Berg
Kristian, Bergström Carin, ISBN 91-7192-908-8
Contemporary Theory of Conservation. Elsevier,USA. Forfatter: MUNOS-VINAS,
SALVADOR (2005) ISBN: 9780750662246
Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård. Riksantikvarieämbetet, forfatter:
Stig Robertson ISBN: 91-7029-246-7
Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it ́s learning innen semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU