TBBY1101 - Tømring

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Lafting, materialkvalitet, verktøyhåndtering, prosedyrer ved lafting, dokumentasjon, helse, miljø og sikkerhet, arbeidsteknikk

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har noe kunnskap om prinsipiell oppbygning og funksjon av et laft
Kandidaten har noe kunnskap om historisk utvikling av laft og bruk av verktøy
Kandidaten har noe kunnskap om historisk utvikling av ulike typer av lafteverktøy
Kandidaten har kunnskap om helse, miljø og sikkerhet i samband med tømring
Kandidaten har kunnskap om sentrale temaer som gjelder god arbeidsteknikk ved tømring

Ferdigheter
Kandidaten kan utføre ulike prosedyrer ved lafting
Kandidaten har forståelse for uttak av material med tanke på egenskaper i visse typer av laft

Generell kompetanse
Kandidaten kan karakterisere et laft ut fra grunnleggende terminologi på laftets oppbygning
Kandidaten kan dokumentere oppbyggningen av visse typer laft
Kandidaten er orientert i materialbrukshistorie og kan knytte opp mot laft i historisk perspektiv

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning. Arbeide i grupper samt gjennomføring av individuelle øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk ferdighetstrening i tømring

Mer om vurdering

Obligatorisk tilstedeværelse på ferdighetstrening for å få levere refleksjonsrapport til vurdering.

Individuell vurdering av refleksjonsrapport - bestått/ikke bestått.
Alle hjelpemidler tillatt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern (FTTRADBYGG)

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet

Kursmateriell

Relevante artikler publiseres i læringsplattformen.
Forelesningsnotater.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.