TBA4945 - Transport, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal gjennom arbeidet fordype seg i en spesifikk problemstilling og tilegne seg detaljerte kunnskaper innen det valgte tema.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid, innhente relevant litteratur, benytte vitenskapelige metoder og relevante datatekniske verktøy, og skrive en vitenskapelig rapport.

Generell kompetanse: Kandidaten kan jobbe selvstendig med en vitenskapelig problemstilling, beherske aktuell fagterminologi og vurdere sitt eget arbeid kritisk og plassere det i en større faglig sammenheng.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.