TBA4900 - Geoteknikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven vil kunne være av forskningsmessig karakter eller være lagt opp som en geoteknisk prosjekteringsoppgave, gjerne i samarbeid med eksterne partnere eller UNIS.

Læringsutbytte

Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder, bl.a. innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap. Videre skal studenten lære å planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med rapportering i hht vedtatte standarder.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid med veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Geotechnics and Geohazards (MSGEOTECH)
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)
Tekniske geofag (MTTEKGEO)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.