TBA4135 - Organisasjon og økonomi i BA-prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til Prosjektledelse og anleggsteknikk. Sentrale tema er: Rammebetingelser for BA-prosjekter. Organisering av planlegging, prosjektering og produksjon (parter, roller, ansvar, kontraktstrategier). Økonomi i planleggingsfasen (budsjett, lønnsomhetsanalyser, beskrivelsestekster, anbud). Byggeprosess (byggeprosjektets faser og delprosesser inklusiv offentlige prosesser). HMS og miljøstyring.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal ha kunnskap om organisasjon og økonomi i gjennomføringen av en byggeprosess, hvilke rammebetingelser, hjelpemidler og ansvar en har å forholde seg til i prosessen og viktigheten av HMS i byggeprosessen.

Ferdigheter:
Kandidaten kan benytte verktøy for å lage budsjett, kalkulere anbud, metoder for å analysere lønnsomhet i byggeprosjekt og ulike HMS-indikatorer.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan forstå hvordan en byggeprosess utvikler seg fra et behov til et faktisk byggverk og forstå fagterminologi som benyttes i byggeprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og øvinger/arbeider 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Bygglex, kompendium og lærebok (Ola Lædre: Kontraktstrategi for bygg- og anleggsprosjekter).

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 06.12.2017 15:00 DI42 , Datasal 10345, bygg 10 , Storhall del 2
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.