TBA4130 - Produksjonsledelse i BA-prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av Prosjektledelse og anleggsteknikk, og vil i stor grad være relatert til bygging med bærekonstruksjon av betong, som boliger, kontor- og industribygg. Sentrale tema er: Planlegging (riggplan, støpeplan, framdriftsplan). Byggeteknikk (plasstøpt, betongelement). Økonomi (kalkulasjon, ressursbruk, kapasitet og kostnader). HMS på byggeplass.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap innen vanlige metoder ved planlegging, kalkulasjon og utførelse av byggearbeider for nye bygninger.

Kunnskap:
Byggeprosessen fra anbudsstadiet fram til overlevering.
Metoder for og utførelse av grunnarbeider.
Betongarbeider for fundamentering og råbygg.
Innredning og komplettering av bygninger.
Framdriftsplanlegging av byggearbeider.
Kostnadsregning for byggearbeider.
Lover og regler knyttet til byggeplasser.

Ferdigheter:
Evaluere byggeprosjekt mht. kritiske elementer og faktorer.
Planlegge grunnarbeider.
Lage støpeplaner.
Lage framdriftsplaner.
Beregne byggekostnader og utarbeide tilbud.

Generell kompetanse:
Innsikt i sammenhengen mellom bygningstype, byggemetode, tidforbruk, kostnader, kvalitet og HMS.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av en forelesningsrekke, hovedsakelig av eksterne forelesere fra næringslivet. I semesteret vil studentene arbeide med ett eller flere byggeprosjekter, og øvingene vil bli knyttet opp til dette/disse prosjektene. Øvingene gir oversikt over aktuelle problemstillinger som et virkelig prosjekt står overfor. Arbeidet med øvingene foregår i grupper, og hver øving avsluttes med en rapport som er en felles besvarelse fra gruppa.

Kursmateriell

Kompendium utarbeidet ved instituttet. Forelesningsnotater, leverandørinformasjon og liknende.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.