TALM1011 - Matematikk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Inverse funksjoner, derivasjon, grenseverdier, integrasjon,
integrasjonsmetoder, numeriske metoder, separable
differensiallikninger, Eulers metode, komplekse tall, lineære
differensiallikninger av 1. og 2. orden, parametrisering av
kurver og polarkoordinater.

Læringsutbytte

Kandidaten skal
- ha tilegnet seg en del grunnleggende kunnskap i
temaer i matematikken som basis for senere
ingeniørfaglige anvendelser.
- ha tilegnet seg et relevant symbol- og formelapparat.
- ha tilegnet seg regneferdigheter og kjenne til
matematiske metoder og verktøy som vil kunne være
relevante for hans fagfelt.
- kjenne til vurdering av resultater fra matematiske
beregninger.
- ha tilegnet seg grunnleggende kunnskaper innen
emnets hovedtemaer innen derivasjon, integrasjon og
differensiallikninger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger og innlevering av obligatoriske
øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: mai/juni
Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 10 obligatoriske øvinger må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.
Hjelpemidler til eksamen:
Bestemt, enkel kalkulator: Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X, Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S. Øvrige godkjente kalkulatorer: Casio FX9860GII, Casio FXCG20, Texas Instrument 84 Plus.
Egen formelsamling vedlegges eksamenssettet.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Logistikkingeniør (FTHINGLOG)
Maskiningeniør (FTHINGMA)
Materialteknologi (FTHINGMAT)
Olje- og gassteknologi (FTHINGOG)

Forkunnskapskrav

Emnet forutsetter studierett ved bachelorutdanningene i ingeniørfag ved NTNU, Trondheim.

Kursmateriell

James Stewart: Calculus, Early Transcendentals,Brooks/Cole, 8. utgave, 2015. Det tas forbehold om enkeltejusteringer i litteratur. Eventuelle justeringer publiseres på it´s learning innen semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TALM1001 10.0 01.08.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 04.12.2018 09:00 SL274 , SL326 , SL325 , Hall A , SL228 , SL120 , SL322 , SL324 , Hall B
Vår UTS Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 27.05.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.