course-details-portlet

SYG3100 - Prosjektplan

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

NTNUs forskningsområder av relevans for klinisk sykepleie
Forskningsbasert kunnskap om selvvalgt, avgrenset tema
Systematisk kunnskapssammenstilling
Forskningsplanens elementer
Utvikling av plan for gjennomføring av forskningsprosjekt knyttet til problemstilling av relevans for klinisk sykepleie
Forskningsetisk søknad

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
- har kunnskap om pågående forskning av relevans for klinisk sykepleie ved NTNU
- har kunnskap om forskning innen klinisk sykepleie innen sitt fagområde
- har inngående kunnskap om alle elementer i oppbygningen av en prosjektplan
- har kunnskap om forskningsetisk søknad

Ferdigheter
Kandidaten
- kan ta ansvar for planlegging av et forsknings- og utviklingsprosjekt under kvalifisert veiledning
- kan presentere en gjennomførbar prosjektplan som inneholder et grundig kunnskapsgrunnlag, velavgrenset hensikt og problemstilling og hensiktsmessig metodevalg
- kan beskrive forskningsetiske implikasjoner

Generell kompetanse
Kandidaten
- er godt forberedt til å gjennomføre et masterprosjekt og fordype seg i valgt metode

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning 2 timer med tildelt veileder

2 seminarer
- Seminar 1 med fokus på problemsstilling, forskningsspørsmål og kunnskapssammenfatningen
- Seminar 2 med fokus på metodevalg og forskningsetiske implikasjoner og gjennomføres med respondentskap og opponentskap

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse i 2 seminarer

Mer om vurdering

Oppgaven skal gjennomføres tilsvarende emnets varighet.

Oppgaven er en individuell besvarelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Anestesisykepleie (VASP)
Barnesykepleie (VBASP)
Intensivsykepleie (VISP)
Klinisk sykepleie (MKLISP)
Operasjonssykepleie (VOSP)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som har opptak til master i klinisk sykepleie, eller til videreutdanning i anestesi-, barne-, intensiv- eller operasjonssykepleie.

MH3000 eller MH3005 (Innføring i forskningsmetode)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SYA3100 7.5 01.09.2019
SYT3100 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Helsevitenskap
  • Helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 17.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 14.05.2021

Innlevering 27.05.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Oppgave 100/100

Innlevering 25.08.2021

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU