SWA1101 - Swahili språk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i språkets struktur og dekker emner innen swahili syntaks, fonologi, morfologi og morfosyntaks. Emnet gir også en grunnleggende innføring i muntlig språkbruk, oversettelse og språkforståelse. Emnet kan også inngå i bachelorgrad i afrikastudier.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten

- har grunnleggende kunnskap om språkets fonetikk og fonologi
- har grunnleggende kunnskap om språkets morfologi, morfosyntaks og syntaks
- har grunnleggende kunnskap om ord og uttrykk (både skriftlig og muntlig)

Ferdigheter

Kandidaten

- behersker et grunnleggende ordforråd i swahili dagligtale
- behersker grunnleggende grammatiske regler for bøyning og ordstilling
- behersker basis språkkonstruksjoner og kan oversetter enkle tekster
- kan skrive enkle beskrivende og fortellende tekster og beskrive personer og hendelser
- kan føre enkle samtaler på swahili

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og praktiske øvinger i muntlige og skriftlige ferdigheter.
Obligatoriske øvinger består av 1 øving i språkforståelse, 2 essay (150-200 ord), 1 grammatikkøvelse og en oversettelse. Obligatoriske øvinger må være godkjent før kandidaten får gå opp til skriftlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 grammatikkøvelse
  • 1 øving i språkforståelse
  • 1 oversettelse
  • 2 essay

Mer om vurdering

Det er ikke påkrevd å ta de obligatoriske aktivitetene på nytt ved første forsøk på gjentatt eksamen om man ikke bestod eksamen og ønsker å ta eksamen på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFSWA101 15.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 14.12.2017 09:00 D14, bygg 9
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 25.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.