SPRÅK8882 - LingPhil sommerskole 2

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

The goal of the Summer School is to provide both in depth and overview courses for PhD candidates in linguistics and philology in Norway. The School takes place during one intense week sometime in the summer every year. Usually between 4-6 courses will be offered per summer school, covering aspects of theory, methods, theory of science, and generic skills. PhD candidates will be expected to actively take part in the activities at the summer school, including posters/presentations/group work.

Læringsformer og aktiviteter

Participation and whatever the specific conditions for each year's summer school specifies. Details can be obtained here: http://www.ntnu.edu/lingphil/summer-school

The Summer School is organized by the Norwegian Graduate Researcher School in Linguistics and Philology.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Acceptance to a PhD-programme

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.