SPL2041D - Sykdomslære - psykiatri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Angstlidelser
Stemningslidelser
Psykoser, schizofreni
Personlighetsforstyrrelser
Spiseforstyrrelser
Post Traumatisk Stresslidelser
Rusmisbruk
Alderspsykiatri
Psykofarmaka

Læringsutbytte

Kunnskaper-student:
- patofysiologiske forandringer og typiske sykdomsforandringer i kropp og psyke
- de vanligste psykiatriske sykdommers årsaker, symptomer, diagnostikk og behandling
- generell og spesiell farmakologi, herunder medikamenters indikasjoner, virkninger og bivirkninger for å ivareta pasientsikkerheten
- ernæring og dens innvirkning på helse, sykdom og behandling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning
Refleksjon

Mer om vurdering

Tre timers skriftelig dagseksamen

Utsatt eksamen:
Se eksamensplan

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLD)
Sykepleie (BSPLH)

Forkunnskapskrav

PRU1002D Praksisrettet undervisning i studieenhet 1

SPL1004D Anatomi, fysiologi, mikrobiologi og hygiene

SPL1012D Klinisk sykepleie I (Sykepleiefaglig grunnlagstenkning)

SPL1092D Menneske, helse og samfunn I (Psykologi og sosialantropologi/sosiologi)

VPS1002D Veiledet praksis i grunnleggende sykepleie i kommunal heldøgns omsorg

Kursmateriell

Pensumliste ligger i Undervisningsplanen for studieenhet 2 under emne 2041.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPL2041 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst UTS Skriftlig eksamen** 100/100 E 22.09.2017 09:00 E211- 2.etg.
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 18.04.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+eksamen
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.