SPL1092 - Menneske, helse og samfunn I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 72 timer

Faglig innhold

Kognitive prosesser
Kommunikasjon og samspill
Utviklings- og personlighetspsykologi
Helse og mestring
Velferdsstaten
Kulturelle fortolkningsrammer
Makt og avmakt
Sosiale roller og relasjoner

Læringsutbytte

Studenten:

- Har forståelse for faget psykologi og kjenne til de sentrale perspektivene i moderne psykologi
- Har forståelse for gruppeprosessers betydning i læring og samarbeid
- Kjenner til menneskets psykologiske utvikling
- Kjenner til teorier om stress, kriser og mestring og knytter disse til konkrete situasjoner
- Kjenner til hovedfaktorene i personlighetspsykologien
- Forklarer sosiale rollers betydning i samhandling mellom mennesker og betydningen dette har for helse og livskvalitet
- Gjør rede for kultur som fortolkningsramme og kultursensitivt helsearbeid
- Påviser makt og avmakt som fenomen i både individ- og samfunnsperspektiv
- Beskriver velferdsstaten som kontekst for folkehelse og yrkesutøvelse
- Anvender samfunnsvitenskapelige begreper på en vitenskapelig måte

Læringsformer og aktiviteter

Essay
Forelesninger
Gruppearbeid

Utfyllende informasjon:
Film og nettbaserte ressurser

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon:
Ordinær kontinuasjon - se eksamensplan.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (BSPLH)

Kursmateriell

Film: "Så som i himmelen" Regi: Kay Pollak, 2004

Litteraturliste i Undervisningsplan studieenhet 1. Denne klar innen emnestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPL1091 5.0
SPL1092D 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100

Utlevering
26.09.2017

Innlevering
29.09.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100 05.02.2018

Utlevering
05.02.2018

Innlevering
08.02.2018

09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Skal leveres i Inspera. ntnu.inspera.no. Se denne lenken : https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+hjemmeeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.