SPA0501 - Spansk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 2/3 4 timer HJELPEMIDD
Muntlig eksamen 1/3 10 minutter HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i spansk allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, grunnleggende grammatikk og skriftlige og muntlige øvelser.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har grunnleggende kunnskap i spansk språk, kultur og samfunnsliv (Nivå A1/ trinn 1)
-har kjennskap til det spanske lydsystemet
-har kjennskap til grunnleggende spansk grammatikk for praktisk bruk
-har kjennskap til ulike skikker for tiltaleformer

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan forstå og gjøre seg forstått på nivå A1/ trinn 1
-kan lese og forstå enkle tekster
-kan skrive korte tekster
-kan føre enkle samtaler på spansk om kjente temaer
-kan presentere enkle forberedte temaer
-kan stille enkle spørsmål og svare på enkle, muntlige spørsmål

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesninger og seminarer.
Både de skriftlige aktivitetene og den muntlige aktiviteten må være godkjent innen de oppsatte fristene for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Det er studentens ansvar å holde seg informert om frister og krav for dette emnet ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 skriftlige innleveringer
  • 1 muntlig aktivitet

Mer om vurdering

Vurderingsform: Skriftlig eksamen (4 timer) og muntlig eksamen (ca. 10 minutter). Tellingsandel henholdsvis 2/3 og 1/3. Det gis ikke karakter på de enkelte delene, men én samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må begge eksamensdelene vurderes til å ha et nivå som ville ha tilsvart bestått karakter. Ved stryk må begge eksamensdeler tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1001 7.5 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/3 HJELPEMIDD
Høst ORD Skriftlig eksamen 2/3 HJELPEMIDD 18.12.2018 15:00 SL310 hvit sone
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3 HJELPEMIDD
Vår ORD Skriftlig eksamen 2/3 HJELPEMIDD 27.05.2019 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.