SPA0501 - Spansk 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i spansk allmennspråk med vekt på uttale, lytteforståelse, grunnleggende grammatikk og skriftlige øvelser.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER
Kandidaten
-har grunnleggende kunnskap i spansk språk, kultur og samfunnsliv (Nivå A1/ trinn 1)
-har kjennskap til det spanske lydsystemet
-har kjennskap til grunnleggende spansk grammatikk for praktisk bruk
-har kjennskap til ulike skikker for tiltaleformer

FERDIGHETER
Kandidaten
-kan forstå og gjøre seg forstått på nivå A1/ trinn 1
-kan lese og forstå enkle tekster
-kan skrive korte tekster
-kan føre enkle samtaler på spansk om kjente temaer
-kan presentere enkle forberedte temaer
-kan stille enkle spørsmål og svare på enkle, muntlige spørsmål

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesninger og seminarer.
Både de skriftlige aktivitetene og den muntlige aktiviteten må være godkjent innen de oppsatte fristene for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Det er studentens ansvar å holde seg informert om frister og krav for dette emnet ved semesterstart.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatoriske aktiviteter

  • 1 muntlig aktivitet
  • 2 skriftlige innleveringer

Mer om vurdering

Eksamen skal besvares i sin helhet på spansk. Informasjon om hvilke ordbøker eller andre hjelpemidler som er tillatt brukt under eksamen gjøres tilgjengelig ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SPA1001 7.5 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 06.12.2017 09:00 DI42 , Storhall del 1
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 06.06.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.