SOS8530 - Sosial interaksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet vil gi en innføring i og oversikt over sentrale perspektiver og aktuelle teorier relatert til sosial interaksjon. Bidrag fra Blumer, Garfinkel, Goffman, Strauss, Collins og Rawls er sentrale, og det legges vekt på en forståelse av hvordan innsiktene fra denne såkalte "mikrososiologiske" tradisjonen kan betraktes som generiske sosiologiske forestillinger om samfunn og samfunnsutvikling. Teorier fra sosialinteraksjonismen vil bli belyst ved kobling til nåtidige samfunnsfenomener. Aktiv studentdeltakelse skal bringe teorier og perspektiver nært studentenes egen hverdag. Paper skal gjøres individuelt som drøfter teoretiske bidrag eller utvikler en analyse av samfunnsfenomen med bruk av relevante teorier.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal:
- være i kunnskapsfronten om sentrale teorier, diskusjoner og forskning om sosial interaksjon.
- kunne reflektere kritisk over disse teorienes relevans for samfunnsforståelse og utvikling.
- kunne bidra til utvikling av ny kunnskap innen fagområdet.
Ferdighetsmål - studenten skal kunne
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen i en selvstendig empirisk analyse på høyt internasjonalt nivå.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Vurderingsform:Paper

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3609 5.0 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.