SOS8528 - Internasjonale perspektiver på arbeidsliv, velferdsstat og familie

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset gir teoretisk og empirisk innsikt i samtidens utfordringer på arbeid- og familie feltet gjennom utforskningen av spenninger og muligheter i vekselvirkninger mellom tre institusjoner; arbeidsliv, velferdsstat og familie. Fokuset skal være på internasjonale sammenligninger og vil bygge på forskning fra ledende forskere på feltet fra USA, Storbritannia, Tyskland, Italia, Spania, og de nordiske landene i. Kurset analyserer hvordan arbeid/familie dynamikker skapes, utfordres og utvikles i samspillet mellom arbeidslivets krav og forventninger, velferdsstatens politikk og familieidealer i ulike land.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål- studentene skal få:
-Teoretisk og empirisk kunnskap om arbeid/familie tilpasninger nasjonalt og internasjonalt
-Forståelse av hvordan samspillet mellom arbeidslivets krav og velferdsstatens utforming påvirker arbeid/familie tilpasninger i ulike land
Ferdighetsmål:- studenten skal kunne
- behandle et av temaene som tas opp i undervisningen på en selvstendig måte i et skriftlig arbeid på et internasjonalt høyt nivå.Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs. Eksamen vil normalt bare bli avholdt i de semestre det undervises i emnet.

Vurderingsform: Paper

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende i sosiologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS3607 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.