SOS3607 - Internasjonale perspektiver på arbeid og velferdsstat

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette kurset gir teoretisk og empirisk innsikt i samtidens utfordringer på arbeids- og velferdsstatsfeltet. Fokuset skal være på internasjonale sammenligninger og vil bygge på forskning fra ledende forskere fra USA, Storbritannia, Tyskland, Italia, Spania, og de nordiske landene. Kurset analyserer hvordan dynamikker skapes, utfordres og utvikles i samspillet mellom arbeidslivets krav og velferdsstatens politikk.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål- studentene skal få:
-Teoretisk og empirisk kunnskap om arbeid/familie tilpasninger nasjonalt og internasjonalt
-Forståelse av hvordan samspillet mellom arbeidslivets krav og velferdsstatens utforming påvirker arbeid/familie tilpasninger i ulike land
Ferdighetsmål:
-Studenten skal kunne gjennomføre en analyse av en problemstilling knyttet til kursets tema
-Studenten skal diskutere eget og andres arbeid i muntlig formLæringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Dersom det melder seg få studenter til emnet de to første undervisningsukene, blir undervisningen gitt som et veiledet lesekurs.

Vurderingsform: Individuell skriftlig oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Framlegg

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

60 studiepoeng inkludert SOS1002 eller tilsvarende metodeemne. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SOS8528 5.0 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
16.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100

Innlevering
25.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.