course-details-portlet

SMF3094 - Beslutningsanalyse

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet består av tre moduler.

Modul 1 gir en kort repetisjon og utdyping av sentrale elementer i beslutningslære, herunder rasjonelle beslutninger, begrenset rasjonalitet, elementer av spillteori, komplekse beslutninger gitt usikre multiple mål og kriterier og valg av optimale prosjektporteføljer gitt usikkerhet.

I modul 2 skal studentene gå gjennom konkrete eksempler av ulike typer plattformøkonomier og analysere organisering, pris- og gevinstpolitikk ovenfor brukerne og produsenter, andre insentivstrukturer i nettverks- og plattformøkonomi.

Modul 3 fokuserer spesielt på stordata som en viktig ressurs og inntekts- og informasjonskilde, og diskuterer strategier for tilgang til og utnyttelse av stordata i beslutningsanalytisk konktekst.

Studentene forventes å bruke en reell case av en digital plattform på en dybdeanalyse. Formålet er å utvikle en refleksjon om hvorvidt strategiske beslutninger i slike digitale plattformer bygger på en annen type økonomisk og interaksjonslogikk enn andre tradisjonelle verdikjeder.

Læringsutbytte

Målet med emnet er å gi en dypere forståelse av ulike typer beslutningsprosesser i digital økonomi, Emnet er en videreføring av klassiske temaer innenfor strategi og ledelse, spesielt innenfor området beslutningslære.

Kunnskap:

 • god innsikt i en analytiske tilnærminger for rasjonelle beslutninger under usikkerhet og potensielt motstridende mål
 • ha god kunnskap om hvordan en organisasjon kan ta optimale beslutninger i en nettverksøkonomi
 • forståelse av grunnleggende elementer i spillteori
 • god forståelse av hvordan stordata spiller en viktig rolle i strategiske beslutninger.

Ferdigheter:

 • kan anvende ulike metoder og verktøy for å optimale strategiske beslutninger i praktiske caser
 • kan analysere og reflektere over strukturer og verdistrømmer i digitale plattformer og nettverk

Generell kompetanse:

 • Forstå og kommunisere stordata som sentral kilde i strategiske beslutningsprosesser.
 • Kunne kommunisere skriftlig og muntlig rundt kompleksitet og usikkerhet i beslutningsprosesser, herunder forklare og skape forståelse for valg av metode- og verktøybruk, og derigjennom bidra til utvikling av god beslutningspraksis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Oppgaver og øvelser i gruppe.

En viktig del av emnet er å trene studentene til å analysere reelle beslutningsprosesser i organisasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeinnlevering

Mer om vurdering

One obligatory group exercise - pass is a precondition to take the exam.

Valid one semester only.

Exam: Group assignment. Maximum 3 students per group.

Grades A-F

If fail, the course has to be retaken as a whole next year.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Logistikkledelse (BLOG)
Økonomi og administrasjon (BØA)

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU