SMF1202 - Prosjektstyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer

Faglig innhold

Prosjektmodeller
- begreper og type prosjekter
- Etablering og organisering
- bemanning, ledelsesmodeller
- roller for prosektleder og -medarbeidere
- samarbeid og motivasjon

Faser i prosjektet
- analyse, målformulering
- ideskisser og problemløsning
- gjennomføring og implementering
- testing og godkjenning

Planlegging og oppfølging
Tid, aktivitet og ressursplanlegging
Metoder for kontroll og oppfølging

Læringsutbytte

Studentene skal etter fullført emne:
- Ha kunnskaper om de grunnleggende elementene i prosjektstyring og prosjektøkonomi
- Ha ferdigheter til å planlegge, organisere og gjennomføre prosjekter
- Ha en generell kompetanse til å bruke teknikker for styring av prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning

Et obligatorisk case (gruppearbeid) må godkjennes for å ta eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

3-5 studenter pr gruppe på hjemmeeksamen
Ingen egen kontinuasjon, emnet må tas på nytt ved neste gangs ordinære avvikling.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Bachelor i medieproduksjon (BMP)
Dataingeniør (BIDAT)
Grafisk design (BMED)
Webutvikling (BWU)
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED)

Kursmateriell

Oppgis ved emnestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYG3171 5.0 16.08.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
15.11.2017

Innlevering
17.11.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.