course-details-portlet

SMF1195F - Merkevarebygging

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Introduksjon til merkevarebygging
- Effekter av merkevarer for kunder og bedrifter
- Utvikling av merkevarer
- Evaluering av merkevarer
- Merkeposisjonering
- Merkeelementer
- Vekststrategier for merker
- Styring av merkeportefølje
- Kommunikasjon av merkevarer
- Merkesamarbeid
- Bærekraft og merkevareledelse
- Produktdesign som en sentral del av merkevaren
- Merkevarer B2B

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kjenne til merkevarebygging i et historisk perspektiv
God kunnskap om sentrale teorier for strategisk utvikling og ledelse av merkevarer
Gjøre rede for hvilken funksjon merkevarer har for bedrifter og forbruker i samfunnet i dag
Gjøre rede for relasjonen mellom merkevareledelse og bærekraftig bedriftsutvikling
Forstå hvordan produktdesign spiller en sentral rolle i merkevarebygging
Kjenne til oppdatert forskning innenfor emnet

Ferdigheter:
Kunne anvende sentrale teorier innen strategisk merkevarebygging i bedrifter
Kunne vurdere perspektiver og ta beslutninger i tråd med en bærekraftig bedriftsutvikling
Kunne anvende aktuelle kilder for oppdatering av egen kunnskap

Generell kompetanse:
kunne forstå, formidle og diskutere sentrale teori innen merkevarebygging
kunne forstå, formidle og diskutere dilemmaer relatert til merkevarebygging og bærekraft

Læringsformer og aktiviteter


Nettbasert Læring
Emnet gjennomføres som et nettbasert studieløp, med nettbasert læring, oppgaveløsning, veiledning og obligatorisk oppgave.
Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom foreleser og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesningsmateriell gjøres tilgjengelig.
Se for øvrig under obligatoriske arbeidskrav for ytterligere informasjon.
Enkelte forelesninger kan foregå på engelsk.
 
Obligatoriske arbeidskrav:
Emnet har ett obligatorisk arbeidskrav, som anbefales gjennomført i gruppe. Arbeidskravet kan også utføres individuelt.
Omfang opplyses ved utlevering. Det obligatoriske arbeidskravet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Utsatt skriftlig eksamen i august

Godkjent obligatorisk oppgave er gyldige ved senere eksamensforsøk.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi og administrasjon, deltid (BØKLED-F)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1261F 5.0 01.09.2018
SMF1195 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Produktdesign
  • Økonomi og administrasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 26.04.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU