SMF1183F - Kvalitetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 12 timer A

Faglig innhold

Organisering i prosesser, prosessforståelse og -analyse.

Organisering av forbedringsprosjekter.

Kvalitetssystemer.

Egenskaper ved kvalitetsledelse.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskap:
- ha kjennskap til teorien om "Total quality management"
- ha kjennskap til hvordan analyser kvalitet i et produkt/tjeneste og i tilvirkningsprosessen
- ha kjennskap til hvordan forbedre kvalitet til et produkt/tjeneste/prosess
- ha kjennskap til forholdet mellom kunders behov og kvalitet i produktene
- ha kjennskap til hvordan bedrifter organiseres og ledes for å levere kvalitet til kunden

Ferdigheter:
- Kunne identifisere sammenheng mellom kunders behov og kvalitet
- Kunne identifisere forbedringer i kvalitet til et produkt/tjeneste
- Kunne forklare sammenhengen mellom organisasjonens sammensetning/oppbygning og organisasjonens mål/strategi.

Generell kompetanse:
- Forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, Gruppearbeid, Nettstøttet læring, Obligatoriske oppgaver, Oppgaveløsning, Veiledning

Forelesninger:
Opptak av forelesning eller andre innspillinger av relevante temaer blir publisert via læringsplattform (p.t. Fronter/Blackboard).
Relevante oppgaver og øvelser publiseres via læringsplattform. Veiledning kan gjennomføres ved behov via ulike webkonferanseverktøy (Skype, Google Hang-out eller tilsvarende).
Øvrig kommunikasjon gjøres via e-post, chat-room i Fronter/Blackboard og/eller lukket Facebook-gruppe.
Obligatorisk innlevering via Fronter/Blackboard, som vurderes av studentassisten og/eller emneansvarlig, som gir tilbakemelding via Fronter/Blackboard.
Emnet undervises i hovedsak på norsk, men pensumlitteratur er på engelsk, samt at enkelte forelesninger kan bli holdt på engelsk.

Obligatoriske arbeidskrav:
1 obligatorisk innlevering.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, 12 timer, kan gjennomføres individuelt eller i gruppe opp til 4 personer.

Hvis stryk må emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Økonomi, ledelse og bærekraft (BØKLED-F)

Kursmateriell

Quality Management, Organization, and Strategy. James R. Evans. ISBN-13: 978-1-133-95592-4/ISBN-10: 1-133-95592-4

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SMF1181 5.0 01.12.2015
SMF1181F 5.0 01.12.2015
SMF1181F 5.0 01.01.2016
SMF1183 5.0 01.12.2015
SMF1183 5.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100 A

Utlevering
15.05.2018

Innlevering
15.05.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.