course-details-portlet

SM200115 - Sykdomslære og farmakologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer E

Faglig innhold

Sykdomslære:
Fordøyelsessykdommer, nyresykdommer, ortopedi, revmatologi, endokrinologi (eksklusiv diabetes), nevrologi (eksklusiv hjerneslag og demens), øye-, øre-, nese- og halssykdommer, hudsykdommer, gynekologi, hematologi, traumatologi (inkludert forgiftninger) anestesi og pediatri, forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen og syre/base-balansen.

Farmakologi:
Spesiell farmakologi: Hematologi, fordøyelsessykdommer, nevrologi, immunologiske sykdommer, revmatologi, kreftsykdommer, endokrinologi, øye-, øre-, nese- og halssykdommer, hudsykdommer, legemidler ved smerter, anestesi, legemidler til barn og akutte forgiftninger

Undersøkelsesmetoder og diagnostiske prosedyrer:
Skopiundersøkelser og bildedannende undersøkelser

Læringsutbytte

Kunnskap:
- har kunnskap om årsaker, undersøkelser, symptomer, funn, forebygging og behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnets temaer, inkludert legemiddelgruppenes virkninger, bivirkninger og interaksjoner
  
Ferdigheter:
- kan anvende kunnskap om årsaker, undersøkelser, symptomer, funn, forebygging og behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnets temaer til å forstå pasientens behov og opplevelser
- kan anvende kunnskap om farmakologisk behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnets temaer, inkludert legemiddelgruppenes virkninger, bivirkninger og interaksjoner, til å forstå pasientens behov og opplevelser
  
Generell kompetanse:
- har evne til refleksjon og faglig vurdering
- har grunnlag for vedlikehold og videreutvikling av kunnskaper i sykdomslære og farmakologi til å forstå nye behandlingsformer og undersøkelsesmetoder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, arbeidskrav og digital arbeidsbok.

Obligatoriske aktiviteter: Ingen

Mer om vurdering

Individuell 3 t. skriftlig skoleeksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

SM100115, SM100515, SS100116 og SY100116 må være bestått før studenten kan melde seg til undervisning i SM200115.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Sykepleie og jordmor
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 12.10.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
G328A Gnisten/Fagskolen 18
B332 Ankeret/Hovedbygget 18
C218 Ankeret/Hovedbygget 35
C220 Ankeret/Hovedbygget 44
B333 Ankeret/Hovedbygget 18
G317 Gnisten/Fagskolen 5
G328B Gnisten/Fagskolen 14

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår NY Muntlig eksamen (1) 100/100 26.05.2021
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen (2) 100/100 09.03.2021
Rom Bygning Antall kandidater
G328C Gnisten/Fagskolen 25
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Eksamensdato 09.03. og 10.03. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Eksamensdato 09.03. og 10.03. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU