SM200115 - Sykdomslære og farmakologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer E

Faglig innhold

Sykdomslære:
Fordøyelsessykdommer, nyresykdommer, ortopedi, revmatologi, endokrinologi (eksklusiv diabetes), nevrologi (eksklusiv hjerneslag og demens), øye-, øre-, nese- og halssykdommer, hudsykdommer, gynekologi, hematologi/transplantasjon, transfusjon, kreftsykdommer, traumatologi (inkludert forgiftninger), anestesi og pediatri

Farmakologi:
Hematologi, fordøyelsessykdommer, nevrologi, immunologiske sykdommer, revmatologi, kreftsykdommer, endokrinologi, øye-, øre-, nese- og halssykdommer, hudsykdommer, barn, smerter, anestesi, misbruk av legemidler og rusmidler, og akutte forgiftninger

Undersøkelsesmetoder og diagnostiske prosedyrer:
Skopiundersøkelser og bildedannende undersøkelser

Læringsutbytte

Kunnskap:
- har kunnskap om årsaker, undersøkelser, symptomer, funn, forebygging og behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnets temaer, inkludert legemiddelgruppenes virkninger, bivirkninger og interaksjoner
  
Ferdigheter:
- kan anvende kunnskap om årsaker, undersøkelser, symptomer, funn, forebygging og behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnets temaer til å forstå pasientens behov og opplevelser
- kan anvende kunnskap om farmakologisk behandling av de sykdommene og lidelsene som inngår i emnets temaer, inkludert legemiddelgruppenes virkninger, bivirkninger og interaksjoner, til å forstå pasientens behov og opplevelser
  
Generell kompetanse:
- har evne til refleksjon og faglig vurdering
- har grunnlag for vedlikehold og videreutvikling av kunnskaper i sykdomslære og farmakologi til å forstå nye behandlingsformer og undersøkelsesmetoder

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, arbeidskrav og digital arbeidsbok.

Obligatoriske arbeidskrav: multiple choice test (minimum 80% riktig for bestått).

Arbeidskrav er gyldig i det året de er godkjent og to påfølgende studieår (tilsammen tre år). Dersom emnekoden endres, gjelder egne regler.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

5 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Sykepleie (050SY)

Forkunnskapskrav

SM100215, SM100515, SS100115, SY100115.
Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp ved Bachelor i sykepleie, NTNU i Ålesund.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 E 19.12.2017 09:00 Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.