course-details-portlet

SKID2201 - Styrkeberegninger

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5.5 timer A

Faglig innhold

Moment-, skjærkraft- og normalkraftfordeling.
Problemformulering.
Statisk ubestemte systemer.
Spenningsberegninger.
Elasto-plastiske analyser.
Knekning og platebuling.
Bruddmekanikk, bruddfigurer.
Materialegenskaper.

Læringsutbytte

Kunnskap - etter endt kurs skal kandidaten ha et teoretisk grunnlag for etablering av:

Moment-, skjærkraft- og normalkraftforløp for statisk ubestemte systemer.
Spenningsfordeling over bjelkens tverrsnitt.
Søyleknekning- og platebulingskapasiteter.
Elasto-plastiske tilstander i et bjelkesystem.    

Ferdigheter - etter endt kurs skal kandidaten ha ferdigheter i bruk av:

Metoder for etablering av moment-, skjærkraft- og normalkraftdiagrammer for statisk ubestemte bjelkesystemer.
Manuelle metoder for fastsettelse av normal-, skjær- og jevnføringsspenninger over et bjelketverrsnitt.
Manuelle metoder for etablering av søyleknekning- og platebulingskapasiteter.
Manuelle metoder for etablering av elasto-plastiske kapasiteter i et bjelkesystem.

Kompetanse - etter endt kurs skal kandidaten ha kompetanse i:

Formulering av bjelkelasttilfeller vedrørende geometri, laster og randbetingelser.
Dimensjonering av statisk ubestemte bjelkesystemer basert på ulike designkriterier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • 8 Øvinger

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler ved eksamen:
Hjelpemiddelgruppe G: Tekniske regnetabeller og alle kalkulatorer.

Ny og utsatt eksamen: Muntlig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

"Fasthetslære" av Fridtjov Irgens.
"Tekniske tabeller" av Jarle Johannessen.
Tabeller og prosedyrer deles ut i undervisningen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Maskinkonstruksjon
  • Statikk
  • Marine konstruksjoner
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 09.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situationMerk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU