SARB8019 - Brukermedvirkning i ulike former og ulike kontekster

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over ulike kontekster og former innenfor brukermedvirkning. Brukermedvirkning blir problematisert fra ulike perspektiver og nyere forskning innenfor brukerfeltet blir diskutert. Det blir spesielt lagt vekt på teorianvendelse og muligheter for kombinering av ulike forskningsperspektiver. Særlig fokus har kunnskapsformer som er relevante for forskning knyttet til sosialt arbeid og helsearbeid.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs forventes studenten å:
(A) forstå og diskutere utfordringer som brukermedvirkning i arbeid og forskning kan reise; (B) ha forståelse for relevansen og kjenne til muligheter og begrensninger i egen faglig tilnærming til brukermedvirkning; (C) identifisere relevante brukermedvirkningsrelaterte problemstillinger; (D) ha evne til å drøfte brukermedvirkning og dets ulike former og kontekster i det forskningsarbeidet de utfører i forbindelse med sin doktorgrad; (E) ha innsikt i etiske utfordringer i forskningsfeltet.
Undervisningen kan bli avlyst eller endret dersom det er færre enn 5 påmeldte, og Institutt for sosialt arbeid ikke har undervisningskapasitet

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning i form av forelesninger, diskusjoner, studentpresentasjoner og skriftlig arbeid. Eget arbeid med kurslitteratur. Krav til oppmøte. Studenten presenterer paper for medstudenter (som opptrer som opponenter) og en kursholder. Paper skal omhandle fritt valgt tema tilknyttet brukermedvirkning og kan være relatert til egen avhandling. Godkjent egen pensumliste. Eksamensoppgaven består av et bearbeidet paper (artikkel) som har blitt presentert på seminar. Emnet kan undervises på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent oppmøte, innlevert skriftlige arbeider på 10-15 sider og godkjent paperpresentasjon.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. Masterstudenter kan unntaksvis delta på kurset, men oppnår ikke studiepoeng.

Kursmateriell

Pensum er på 600-800 sider hvorav 200-300 er selvvalgt.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.