SARB3512 - Innvandring, integrasjon, mangfold II

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over perspektiver og nyere forskning innenfor innvandringsfeltet. Sentrale tema vil være innvandrings- og integreringspolitikk og problemstillinger knyttet til mottak og bosetting av flyktninger. Kurset vil ta opp sentrale begreper som kultur og etnisitet, diskriminering og rasisme, kvalifisering og mangfold.

Læringsutbytte

Et viktig siktemål med kurset er å bidra til refleksjon og kritisk drøfting av både mål og virkemidler innenfor innvandringspolitikken.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, skriftlig oppgave.
Godkjent tema og pensumsliste for semesteroppgave.
Emnet vil bli undervist på engelsk.

Mer om vurdering

Vurderingsform: Semesteroppgave, 12 - 15 sider (selvvalgt tema).

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad.

Kursmateriell

Pensum er på 600-800 sider hvorav 200-300 sider er selvvalgt og kommer i tillegg til pensum i SARB 3511.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SARB3511 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
30.11.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.