SARB3008 - Kvantitative metoder

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i de viktigste framgangsmåter for innsamling og analyse av kvantitative data. Det behandler spørsmål rundt etablering av utvalg, målinger, eksperiment og surveydesign, kvantitativ dataanalyse og statistisk bearbeiding. Dataverktøyet SPSS brukes til bearbeiding av data.

Læringsutbytte

Studentene skal: 1) kunne forberede og gjennomføre kvantitative undersøkelser, 2) kunne analysere, rapportere og vurdere kvantitative data, herunder beherske de mest vanlige statistiske metoder, 3) være i stand til å lese faglitteratur på en kritisk måte.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset starter med en uke intensivt obligatorisk forkurs i metode før første blokkuke. Undervisningsform: Forelesning og øvinger. Det inngår øvinger i analyse av et kvantitativt materiale.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte på forkurs

Mer om vurdering

Eksamen er en semesteroppgave der det foretas en kvantitativ analyse av en selvvalgt problemstilling ut fra ett eller to datasett som er stilt til disposisjon.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Barnevern (HSMBV)
Barnevern (HSMBVD)
Funksjonshemming og samfunn (MFUNKSAM)
Sosialt arbeid (MSARB)

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i sosialt arbeid, barnevern eller samfunnsvitenskapelige fag.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HLS3002 7.5 01.09.2017

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.