SANT2010 - Natur som praksis: Antropologiske perspektiver på menneske, natur, økologi og miljø

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet handler om hvordan mennesker påvirker natur og miljø, og hvordan mennesker selv blir påvirket av natur og miljø. Det gir en rik etnografisk forståelse av komplekse relasjoner mellom natur og kultur, og mellom det symbolske og det materielle, gjennom å sammenligne lokale responser på globale prosesser i et krysskulturelt perspektiv. Emnet tar også for seg forestillinger om natur i forhold til slektskap, kropp, mat, identitet, forvaltning av naturressurser, miljøvern og miljødiskurser. Hver student skal i løpet av semesteret skrive en individuell semesteroppgave, eventuelt gruppeoppgave. Alle oppgavene skal presenteres muntlig.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Få en større forståelse av variasjonen i kulturelle begrepsfestinger av relasjonen mellom menneske og natur. Ha kjennskap til sentrale analytiske begreper samt tilnærmingsmåter som humanøkologi, kulturøkologi og politisk økologi.
Ferdigheter:
Kunne reflektere kritisk rundt samfunnsaktuelle spørsmål som bærekraft, global sosial ulikhet og klimaendringer.
Generell kompetanse:
Ha erfaring med å skrive og presentere muntlig en kort faglig tekst.

Læringsformer og aktiviteter

Inntil 24 timer dialogbaserte forelesninger som også inkluderer praktisk arbeid med og presentasjon av semesteroppgave.
SANT 2003, SANT2010, SANT2011, AFR2120 og SANT3508: Det tilbys undervisning i minimum ett emne i vårsemesteret. Hvilket emne som tilbys kunngjøres ved semesterstart på instituttet og på instituttets nettside.
SANT2003, SANT2010 og SANT2011: Det kan tilbys undervisning i ett eller flere av emnene i høstsemesteret. Hvilket emne som eventuelt tilbys kunngjøres ved semesterstart på instituttet og på instituttets nettside.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig oppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT2006 7.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 29.11.2017 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.