SANT1103 - Religion, verdensbilde og kulturell klassifikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i hvordan folk begrepsfester, i en vid forstand, mennesket, samfunn, og omgivelser. Emnet gir en oversikt over sosialantropologiske studier av kunnskapsformer, trosforestillinger, kosmologier, tenke- og klassifikasjonsmåter. Tilnærmingene blir anvendt på både tradisjonelle og moderne samfunn, og blant temaene som tas opp er myter, magi, tabu, hekseri, tusenårsbevegelser, modernitetens ritualer, og vitenskap som forståelsesform. I løpet av semesteret skal studentene levere en skriftlig øvelse som skal godkjennes av instituttet. Emnet er obligatorisk for alle som ønsker en bachelorgrad eller et årsstudium i sosialantropologi.

Læringsutbytte

Utvikle grunnleggende sosialantropologisk forståelse av religiøst liv, verdensbilder og tenke- og klassifikasjonsmåter. Studentene skal kunne redegjøre for sammenhenger mellom samfunnsforhold og forestillingsverdener, og hvordan forestillingsverdener skapes og naturliggjøres gjennom kommunikasjon, interaksjon og meningsdannelse. Gjennom arbeidet med den obligatoriske skriftlige øvelsen tilegner studenten seg ferdigheter innen akademisk skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer, samt skriftlige øvelser (inntil 48 timer undervisning). Frist obligatorisk skriftlig øvelse: 20. mars. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig øvelse

Mer om vurdering

5 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SANT1003 7.5 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 07.12.2017 09:00 Hall B
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.