course-details-portlet

SANT1023 - Sentrale sosialantropologiske forskningsemner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Hva er sammenhengene mellom perspektiver, begreper og metoder i sosialantropologiske undersøkelser av samfunn og kultur? I dette kurset utfordres du til å identifisere og problematisere hvordan sosialantropologisk kunnskap formes, fra konkret feltobservasjon til analyse og formidling. Gjennom detaljerte studier av lokalt liv og komparasjon oppnår man kunnskap om forskjellige samfunn, kulturer og mennesker samt en dypere innsikt i hvordan ulike deler av samfunn henger sammen.

Læringsutbytte

Når du har gjennomført emnet har du grunnleggende kunnskaper om sammenhenger mellom empiri, teori og metode. Du får en helhetlig forståelse for den kontinuerlige vekselvirkningen mellom empiri, teori og den antropologiske feltmetoden. I dette emne lærer du deg ferdigheter i å drøfte aktuelle kultur- og samfunnsspørsmål ut fra et sosialantropologisk ståsted.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Vær oppmerksom på at undervisningen og obligatorisk aktiviteter kan starte før påmeldingsfristen.

Obligatorisk aktivitet

De obligatoriske aktivitetene i dette emnet er et blogginnlegg og en bokrapport. Nærmere informasjon om de obligatoriske aktivitetene er tilgjengelig på Blackboard ved semesterstart. Obligatorisk aktivitet vurderes som godkjent eller ikke godkjent. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å være kvalifisert til å ta eksamen i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvelse(r) og innlevering(er) i seminar

Mer om vurdering

Eksamen består av en 6 timers skriftlig eksamen. Eksamen kan leveres på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk.

Gjentak av eksamen

Det er mulig å ta eksamen på nytt senere. Eksamen tilbys i både vår og høstsemester, De obligatoriske aktivitetene som er tilknyttet emnet må tas det semesteret emnet undervises, og for å kunne ta eksamen i høstsemesteret, må de obligatoriske aktivitetene være godkjent.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Informasjon om pensumlister blir gjort tilgjengelig ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 17.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL425 Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 12.05.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU