course-details-portlet

SANT1021 - Sosialantropologiske nøkkelbegreper

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Virkeligheten oppfattes og fremstilles ulikt avhengig av hvilke begreper vi bruker til å tolke og beskrive den. Hva er forskjellen på dagligdagse og vitenskapelige begreper som brukes til å beskrive, tolke og diskutere samfunn og kultur? I dette emnet tilegner du deg et begrepsapparat som gjør deg i stand til å gjennomføre sosialantropologiske analyser. Du utfordres til å diskutere og anvende begrepene i relasjon til aktuelle kultur- og samfunnsforhold.

Læringsutbytte

Når du har gjennomført emnet har du kunnskaper om sosialantropologiens sentrale begrepsapparat og kan anvende disse til å belyse ulike aktuelle kulturelle og sosiale fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer.
Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvelse(r) og innlevering(er) i seminar

Mer om vurdering

6 timer skriftlig eksamen

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Opplyses ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Fordypningstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Sosialantropologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sosialantropologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100

Utlevering 08.06.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU