SANT1000 - Innføring i sosialantropologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en oversikt over sentrale tema, analysemåter og metoder (slik som feltarbeid og deltagende observasjon) i antropologien. Det gir en innføring i fagets begrepsapparat og diskuterer nytten av begreper som kultur, holisme, relativisme og komparasjon. Det omfatter også faghistorie, og gir en presentasjon av fagets teoretiske mangfold, aktuelle diskusjoner samt hvilke utfordringer det står overfor i dag. Emnet er obligatorisk for alle som ønsker en bachelorgrad eller et årsstudium i sosialantropologi.

Læringsutbytte

Utvikle grunnleggende kunnskaper om antropologisk tilnærmingsmåte til sosialt liv og kulturell variasjon. Studentene skal tilegne seg en forståelse av hva som er fagets kjennetegn og tenkemåter, og få kjennskap til viktige tema og problemstillinger i antropologien. De skal også oppnå innsikt i hvilke metoder som nyttes i faget. Emnet gir altså en grunnleggende innsikt og første innføring i fagets kjennemerker for studenter som skal ta en bachelor eller et årsstudium i antropologi. Det gir også en innføring og oversikt for studenter fra andre studieretninger, som er interessert i antropologi som breddefag. Gjennom arbeidet med den obligatoriske skriftlige øvelsen tilegner studenten seg ferdigheter innen akademisk skriving.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger (Inntil 24 timer forelesninger/seminarer) og godkjent skriftlig øvelse. Godkjent skriftlig øvelse: frist 31. oktober.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent skriftlig øvelse

Mer om vurdering

4 timers skriftlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SVSANT101 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 100/100 30.11.2017 09:00 JB31 , JC12 , JC23 Realfag , R D1-102 Datasal , JB370
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 31.05.2018 09:00 JB40
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.