SØK8624 - Miljø- og ressursøkonomi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2010/2011

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 6 timer C

Faglig innhold

Første del av kurset tar opp teorien omkring eksterne virkninger, institusjoner og miljøproblemer. Teorier for miljøregulering gås gjennom, og modeller for klimaproblemet og internasjonale miljøproblemer studeres. I naturressursdelen av kurset analyseres modeller for optimal forvalting av fiske- skog- og viltressurser, dessuten ikke-fornybare ressurser som olje. Disse problemene er hovedsakelig dynamiske og kapitalteoretiske, og hovedprinsippene i optimal kontrollteori og dynamisk programmering gås gjennom.

Læringsutbytte

Studentene skal få en dypere innsikt i miljøøkonomiske problemer, og kunnskap om modeller for bruk og forvaltning av fornybare (eksempelvis fisk) og ikke-fornybare naturressurser (eksempelvis olje).

Læringsformer og aktiviteter

4 timer forelesning per uke. En obligatorisk semesteroppgave. Emnet undervises på engelsk dersom det er engelskspråklige studenter med anbefalte forkunnskapskrav.
Emnet er et valgfritt masteremne, og undervises ikke hvert semester. Sjekk www.ntnu.no/econ/studentinformasjon

Obligatoriske aktiviteter

  • En godkjent semesteroppgave.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SØK3524 10.0 01.09.2010
SØK8524 10.0 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 03.06.2011 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.